Bodemenergie

 • Met bodemenergie kunnen gebouwen, woningen, kassen en fabrieken op een duurzame manier worden verwarmd en gekoeld.

Systemen voor bodemenergie

Er zijn 2 systemen voor bodemenergie:

 • Een open bodemenergiesysteem.
  • U gebruikt het grondwater om te koelen of te verwarmen.
  • Grondwater is in de zomer koeler dan de omgeving en in de winter juist warmer.
 • Een gesloten bodemenergiesysteem.
  • In een gesloten bodemenergiesysteem (bodemwarmtewisselaar) gaat water in buizen door de bodem.
  • Er is geen direct contact met het grondwater.
  • Als u gebruik wilt maken van deze energie moet u een melding doen of een vergunning aanvragen.
  • Door gebruik te maken van deze energie helpt u mee fossiele brandstof te besparen.
  • En u helpt de CO2-uitstoot te beperken.

Controleer bij het Omgevingsloket online of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Het Omgevingsloket stuurt uw melding of vergunningaanvraag door naar de gemeente. De gemeente handelt de aanvraag verder voor u af.

Melding doen

Een melding moet minimaal 4 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem gedaan worden. Doe een melding als:

 • U een gesloten systeem met een vermogen kleiner dan 70 kW bouwt.
 • U een open systeem bouwt dat minder dan 10 m3 grondwater per uur uit de bodem haalt.

Let op: in een gebied met een plan voor bodemenergie kunt u geen melding doen. Daar moet u altijd een vergunning aanvragen.

Vergunning aanvragen

Een vergunning moet minimaal 8 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem aangevraagd worden. Vraag een vergunning aan als:

 • U een gesloten systeem bouwt met een vermogen groter dan 70 kW.
 • U een open systeem bouwt dat 10 m3 of meer grondwater per uur uit de bodem haalt.
 • U een systeem bouwt in een gebied waarvoor een plan voor bodemenergie geldt.

Blijkt dat er gegevens of berekeningen missen? Dan heeft dat gevolgen voor de behandeltermijn. Het aanleggen van uw systeem kan hierdoor vertraging oplopen.