Lening toekomstbestendig wonen

 • Woont u in een koopwoning? En wilt u deze verduurzamen? Dan kunt u hiervoor geld lenen.
 • U gebruikt de lening toekomstbestendig wonen bijvoorbeeld voor het plaatsen van zonnepanelen.
 • U kunt de lening ook gebruiken om uw woning aan te passen. Ook als u ouder wordt, kunt u dan in uw woning blijven wonen.
 • Bekijk in de lijst met maatregelen waarvoor u de lening nog meer kunt gebruiken.
 • U kunt voor de lening toekomstbestendig wonen kiezen uit 6 soorten leningen.
 • Uw aanvraag gaat via de gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
Aanvraagformulier (pdf, 160 KB)

Stap 1: Invullen aanvraagformulier

Stuur het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met de gevraagde stukken naar de gemeente. U levert minimaal de volgende bijlagen aan:

 • Een planning van wat u laat doen.
 • Offerte(s) met daarin:
  • Een omschrijving van wat u laat doen.
  • Een overzicht van de kosten. Denk aan: gebruikte materialen, aantallen of oppervlakten en arbeidsuren. En ook aan: btw-tarief, opbrengst in de zin van isolatiewaarden en vermogen.
  • Als u het werk zelf uitvoert, neemt u in de offerte alleen kosten voor gebruikte materialen op.

Controleer van tevoren of u voor de verbouwing een omgevingsvergunning nodig hebt, dit doet u via het Omgevingsloket.

Stap 2: U krijgt een brief van de gemeente

We controleren of uw aanvraag compleet is en of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als dit zo is, dan krijgt u binnen 8 weken een voorlopige toewijzingsbrief.

Stap 3: Lening aanvragen bij de SVn

Heeft u de voorlopige toewijzingsbrief ontvangen? Vraag dan via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) de lening aan. De toewijzingsbrief is 8 weken geldig. Let erop dat u binnen die periode de lening aanvraagt. Hierna heeft u nog 3 maanden de tijd om uw aanvraag compleet te maken.

Stap 4: Financiële controle

 • Het SVn controleert uw financiële situatie en bepaalt of u de aangevraagde lening kunt afsluiten.
 • Gaat de SVn akkoord met uw aanvraag? Dan krijgt u een offerte met een overeenkomst van de geldlening.
 • Gaat de SVn niet akkoord? Dan ontvangt u een afwijzingsbrief.

Stap 5: Betaling

De lening gaat in zodra u de ondertekende offerte bij SVn heeft ingediend. Of in het geval van een hypothecaire lening; wanneer u bij de notaris bent geweest.

De lening krijgt u in de vorm van een bouwdepot. U ontvangt van de SVn een declaratieformulier. U levert dit na de werkzaamheden in, samen met de originele facturen en betaalbewijzen. Deze worden door de SVn vanuit uw bouwdepot betaald. U krijgt het geld dus niet in 1 keer op uw rekening.

U krijgt de lening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Er zijn 6 soorten leningen. Welke leningsvorm voor u het beste is, ligt aan uw situatie.

De 6 leningen:

 1. Consumptieve lening
 2. Consumptieve Nul Op de Meter (NOM), Aardgasvrij en Asbest lening
 3. Hypothecaire lening met een looptijd van 10 jaar
 4. Hypothecaire lening met een looptijd van 20 jaar
 5. Verzilverlening
 6. Maatwerklening

 • U bent zelf of samen met een partner eigenaar van de woning. En u woont zelf in de woning.
 • Het gaat om een bestaande woning (geen nieuwbouw).
 • De werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd.
 • U neemt altijd minimaal 1 duurzaamheidsmaatregel.
 • U weet dat SVn financiële uitgangspunten gebruikt om te controleren of u van de lening gebruikt kunt maken. 1 daarvan is een BKR-toets.
 • Voldoet u niet aan 1 of meer voorwaarden van de gemeentelijke verordening? Dan trekken we de lening helemaal of voor een deel in.
 • U hebt de vergunningen die nodig zijn voor de woningaanpassingen.
 • U begint pas met de werkzaamheden als de omgevings- en/of monumentenvergunningen onherroepelijk zijn. Dit betekent dat de periode waarin bezwaar gemaakt kan worden voorbij is.
 • Komen we langs voor een controle? Dan werkt u hieraan mee.