Subsidie waardevolle bomen

 • De gemeente kan subsidie verlenen voor deskundig onderhoud van een waardevolle boom.
 • Meer informatie hierover staat in de groenvisie van de gemeente Ermelo.
 • Er is een lijst van waardevolle bomen. Hierin staat een groot deel van deze bomen in Ermelo.
 • U kunt de subsidie direct digitaal aanvragen. Voeg bij uw digitale aanvraag de offerte of uw factuur van een deskundig boomverzorger toe.
Subsidie aanvragen

 • Herdenkingsbomen.
 • Cultuurhistorisch belangrijke bomen  (hoort bij de geschiedenis van een plek of gebouw).
 • Beeldbepalende bomen (karakteristiek in het landschap of het wijk- of straatbeeld).
 • Bomen die betekenis hebben voor flora en fauna als
  • Permanente verblijfplaats.
  • Of standplaats.
 • Bomen met een bijzondere vorm en grootte. Of bomen van een bijzonder soort.

Daarnaast moeten de bomen natuurlijk gezond zijn en nog minstens 10 jaar mee gaan.

Maximale subsidie:  
Voor iedere boom solitair € 450
Voor iedere groep van 2 – 5 bomen € 550
Voor iedere groep van meer dan 5 bomen € 800
Kroonsnoei (herstel- en stabiliteitssnoei)  
Voor iedere boom solitair € 275
Voor iedere boom in groep van 2 – 5 bomen € 160
Voor iedere boom in groep van meer dan 5 bomen € 60
Kroonverankering – voor iedere verankering € 90
Groeiplaatsonderzoek (voor iedere groeiplaats) € 75
Boomonderzoek  
Voor iedere boom € 90
Voor iedere groep van 2 – 5 bomen € 160
Voor iedere groep van meer dan 5 bomen € 230
Bemonstering voor iedere analyse / monster € 50
Structurele groeiplaatsverbetering  
Voor iedere boom € 275
Voor iedere boom in groep van 2 – 5 bomen € 175
Voor iedere boom in groep van meer dan 5 bomen € 70
Oppervlakkige bemesting (voor iedere boom) € 50
Bescherming van de groeiplaats    
Voor iedere boom (solitair)   € 135
Voor iedere boom in groep van 2 – 5 bomen   € 60
Voor iedere boom in groep van meer dan 5 bomen   € 35

Voor het krijgen van subsidie gelden een aantal spelregels:

 • De boom staat op de lijst waardevolle bomen.
 • Bij de aanvraag stuurt u een offerte of uw factuur van een deskundig boomverzorger mee. 
 • De subsidie wordt 1 keer in de 5 jaar verleend. Tenzij er sprake is van een noodsituatie.