Groenvisie

De groenvisie beschrijft hoe we de eerste 10 jaar omgaan met alle vormen van groen in de gemeente. De groenvisie is gemaakt samen met inwoners, organisatie, experts en raadsleden. Hierdoor konden veel belangrijke onderwerpen worden meegenomen.

De groenvisie maakt verschil in groen uit de groenstructuur. Ook de waardevolle bomen en leefomgevingsgroen rekenen we mee. 

Het groen uit de groenstructuur bestaat uit hoofd- en nevenstructuren, waardevolle bomen en bijzonder particulier groen. Dit groen is

  • op kaart gezet
  • drager van de groene identiteit van het dorp Ermelo
  • wordt beschermd vanuit het principe "nee, behalve".

Denk bijvoorbeeld aan groen dat bijzonder is voor het dorp of groen met een cultuurhistorische betekenis. Hier doen we alleen iets mee als dit echt noodzakelijk is.

Met het leefomgevingsgroen gaan we minder streng om. Een boom kan bijvoorbeeld gekapt of verplant worden, behalve als buren of belanghebbenden goede redenen hebben om dit te voorkomen. Dan spreken we over "ja, behalve".

De groenvisie biedt ook kaders in de vorm van ambities en wettelijke taken. Geeft richting aan groenbewust handelen bij ruimtelijke ontwikkelingen en is uitgangspunt voor het beheer van het groen van de gemeente.

De Raad stelde de Groenvisie in december 2017 vast.

Download de groenvisie (pdf, 2 MB)