Subsidie erfbeplanting

  • De gemeente kan een subsidie verlenen voor erfbeplanting op het erf in het buitengebied.
  • Hiermee levert de gemeente een bijdrage aan de verbetering van het landschap, de natuur en de cultuurhistorie.

U vraagt subsidie aan door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen. Als bijlage stuurt u een inrichtingsplan mee en de offertes van de aan te schaffen planten.

Aanvraagformulier subsidie Erfbeplanting (pdf, 69 KB)