HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Melding overlast woon- en leefomgeving

Melding overlast woon- en leefomgeving

 • Wat is het?

  Ziet u in uw woon- en leefomgeving iets dat stuk is of opgeruimd moet worden of ondervindt u overlast, bijvoorbeeld van:

  • geluid
  • overlast door een evenement
  • hondenpoep
  • stank (niet van een bedrijf)

  dan kunt u hiervan melding doen bij de gemeente. De gemeente Ermelo vraagt inwoners, ondernemers en instanties die overlast ervaren van gedrag van jongeren, hun meldingen en signalen ook via dit formulier aan ons door te geven. Deze informatie wordt gebruikt om de locaties van jeugdoverlast te inventariseren en overlast effectief aan te kunnen pakken. Ondervindt u overlast van een bedrijf, gebruik dan 'melding overlast door bedrijven'.

  Direct melden

  De gemeente behandelt uw melding meestal binnen 5 werkdagen. Dit betekent niet dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig.

  Heeft u stank- en/of geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door een bedrijf? Ga dan naar:

  Melding overlast door bedrijven

  Uw melding wordt dan behandeld door de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV).

 • Hoe werkt het?

  Wat kunt u melden via de knop Direct melden overlast: 

  • geluidsoverlast
  • overlast door evenement(en)
  • losse stoeptegel
  • gat in de weg
  • kapotte straatverlichting (let op: deze worden eens per twee weken gerepareerd)
  • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
  • onveilige plekken
  • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
  • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
  • vernield groen
  • zwerfvuil
  • overvolle afvalbakken
  • achtergelaten fietsen of auto's
  • onveilige verkeerssituatie
  • aanleg en onderhoud van speelplekken
  • kapotte of onveilige speeltoestellen

  Niet melden bij de gemeente

  • gevonden dieren: bel de dierenambulance
  • dode dieren langs de weg of in het water: bel de politie
  • overlast van andere mensen (buren, jongeren, verslaafden): bel de politie

  Spoedmelding

  Als het om een spoedmelding of calamiteit gaat dan kunt u buiten kantooruren en in het weekend bellen met de gemeente op telefoonnummer (0341) 56 73 21. Via een keuzemenu wordt u dan doorgeschakeld naar het calamiteitennummer. Met een spoedmelding of calamiteit wordt een situatie bedoeld die een gevaar voor de omgeving oplevert of ernstige overlast veroorzaakt.

  Let op:

  De gemeente lost niet alle meldingen op. Hebt u een melding gedaan over voorwerpen of plekken die niet van de gemeente zijn? Dan doet de gemeente niks. U kunt uw melding doen bij de eigenaar.