HOME  |  Meldingen, klachten en (riool)storingen

Meldingen, klachten en (riool)storingen


Eikenprocessierups

Zie je (een nest van) de eikenprocessierups op gemeentegrond? Raak de rupsen niet aan en bestrijd ze niet zelf, maar meld het ons. 

Klik hier om je melding door te geven

Storingen elektriciteit, gas en water

Hier leest u waar u storingen aan elektriciteit, gas en water kunt melden.

Ongediertebestrijding

Overlast van ongedierte zoals mieren, slakken en bladluizen kunt u zelf bestrijden. De manier waarop u dit kunt doen verschilt per diersoort.

Klacht over handelen gemeente

Het kan zijn dat bepaald handelen van de gemeente u benadeelt. Bijvoorbeeld door gedrag of optreden van een bestuurder of medewerker van de gemeente. 

Meldpunt woon- en leefomgeving

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Geef het aan ons door! Wij proberen er dan zo snel mogelijk iets aan te doen. U kunt hier ook meldingen over overlast door hondenpoep melden bij de categorie overlast, hondenpoep.

Melding overlast woon- en leefomgeving

Riolering en verstopping

Is het riool bij u verstopt? Dan moet u óf de gemeente de verstopping oplossen. Dit hangt af van de plek waar de verstopping veroorzaakt is.

Discriminatie melden

Het discriminatiebureau ‘Art.1 Noord Oost Gelderland (NOG)’ voorkomt en bestrijdt discriminatie. Voor de gemeente Ermelo doen zij de registratie en behandeling van klachten en geven zij voorlichting en beleidsadvies.

Klachten over zorg, welzijn, jeugdhulp en arbeidsparticipatie

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent en problemen ervaart in de omgang met uw gemeente, hulpverlener of instelling.

Gevonden en verloren voorwerpen

Via iLost.nl kunt u anderen laten weten dat u een voorwerp gevonden of verloren heeft.

Milieuklachten

Heeft u last van bedrijven in uw omgeving of wilt u melding maken van lucht-, water- of bodemverontreiniging?

Melding jeugdoverlast

Ervaart u overlast van gedrag van jongeren? Geef dit aan ons door. Wij gebruiken dit om de locaties van jeugdoverlast te inventariseren en overlast effectief aan te kunnen pakken.