Dierenwelzijn

 • Ermelo volgt landelijke wetgeving en richtlijnen als het gaat om de zorg voor dieren. De verantwoordelijkheid en verplichtingen voor dieren is onder andere wettelijk vastgelegd in de Wet dieren.

Zwerfdieren en gewonde dieren

Zwervende en gewonde dieren op straat hebben zorg en opvang nodig. De gemeente heeft een wettelijke verplichting om gevonden dieren gedurende 14 dagen op te (laten) vangen. U meldt een zwervend of gewond dier bij de Dierenambulance Noordwest-Veluwe. Dit geldt ook voor watervogels en ander klein wild in het stedelijk gebied.

Dierenambulance Noordwest-Veluwe
Celsiusstraat 18-11
3846 BL Harderwijk
0341 23 05 29
info@dierenambulance.eu
www.dierenambulance.eu

Opvang dieren

Dierencentrum de Ark verzorgt de opvang van gevonden dieren in gemeente Ermelo. In de meeste gevallen gaat het om gevonden honden en katten, maar ook (water)vogels worden opgevangen in de Ark en zo nodig naar specialistische opvangcentra gebracht.

Dierencentrum De Ark
Leuvenumseweg 70
3847 LD Harderwijk
0341 41 61 27
info@dierencentrumdeark.nl
www.dierencentrumdeark.nl

Melden Dierenmishandeling

U meldt dierenmishandeling of verwaarlozing bij meldpunt 144 Red een dier via 144.

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID),Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie behandelen de melding. Zij treden op tegen dierenmishandeling.

Dierziekten

Sommige dierziekten zijn erg besmettelijk. Daarom is tijdig opsporen en bestrijden belangrijk. En geldt er een meldingsplicht.

Landelijk meldpunt dierziekten
045 546 31 88

Honden hebben veel beweging nodig en moeten met elkaar kunnen spelen. Dit is goed voor het sociale gedrag van de hond. Ook voor honden zijn regels als zij gebruik maken van de openbare ruimte. 

 • Voor vermiste huisdieren neemt u contact op met amivedi.
 • Voor zwervende, gewonde of dode (huis)dieren belt u de dierenambulance Noord-West Veluwe, 0341 23 05 29. Dit geldt ook voor:
  • Kleine dieren zoals egels en (water)vogels zoals zwanen.
  • Exotische huisdieren zoals slangen en spinnen. 
 • Voor dood grof/groot wild (zoals herten, zwijnen en dassen) belt u de politie via 0900 88 44.
 • Een aanrijding met groot wild meldt u altijd bij de politie via 0900 88 44. Ook als het dier niet blijft liggen.
 • Dierenmishandeling of verwaarlozing meldt u bij het landelijk meldpunt 144 Red een dier, 144.

Als je op tijd in actie komt kun je overlast van dieren zoals muizen, ratten, kakkerlakken voorkomen.

Veel plagen kun je voorkomen door goed onderhoud, goede ventilatie en het opruimen van etensresten. Goede ventilatie bijvoorbeeld zorgt voor minder last van zilvervisjes en papiervisjes. Door naden en kieren te dichten, geef je muizen minder kans om binnen te komen. En het opruimen van etensresten maakt je huis minder aantrekkelijk voor muizen en mieren. 

Overlast ratten en muizen

Eikenprocessierups

 • Ziet u (een nest van) de eikenprocessierups op gemeentegrond? Meld de plek bij ons. Raak de rups niet aan en bestrijd niet zelf.