Wethouder Hugo Weidema

Taken

 • Locoburgemeester 2

Financiën, Bedrijfsvoering, Wonen, Grondzaken, Economie

 • Financiën en belastingen
 • Bedrijfsvoering
 • Bestuur GR Meerinzicht
 • Inkoopbeleid
 • Volkshuisvestingsbeleid (inclusief aanjagen woningbouwopgave)
 • Enkelvoudige handhaving m.b.t. milieu
 • Grondexploitatie (grondbedrijf) en overig vastgoed
 • Economie
 • Bedrijventerrein A28/verhuizing bedrijven (projectportefeuille)
 • Centrum (w.o. centrummanagement)
 • Onderwijsbeleid primair onderwijs met de bijbehorende onderwijsaccommodaties
 • Kinderopvang en peuterspeelzalen
 • Kunst & cultuur
 • Cultuuraccommodaties (waaronder De Dialoog)
 • Bestuur Streekarchivariaat
 • Bank Nederlandse Gemeenten

Politieke partij

Contact

 • Directeur/eigenaar PREMER Supply Chain B.V. (onbezoldigd)
 • Eigenaar H. Weidema Beheer B.V. (onbezoldigd)
 • Extern examinator Hogeschool Rotterdam (onbezoldigd)