Gemeentesecretaris Aldrik Weststrate

Aldrik Weststrate staat als gemeentesecretaris het college met raad en daad terzijde. En vertaalt bestuurlijke ambities in uitvoerbare plannen. Als gemeentesecretaris is hij het hoofd van de gemeentelijke organisatie. En inspireert hij als goed werkgever de medewerkers, zodat zij zo goed mogelijk presteren. 

Contact

  • Voorzitter directieraad gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (= samenwerkingsverband Ermelo-Harderwijk-Zeewolde); q.q.- 8 uur per week (q.q.)
  • Voorzitter kring Noord-Gelderland/De Veluwe Vereniging van Gemeentesecretarissen (sinds 1 juni 2018) - 1 uur p.m. (q.q.)
  • Vertrouwenspersoon Vereniging van Gemeentesecretarissen (sinds 1 juni 2018)- 3 uur p.m. (q.q.)
  • Voorzitter bestuur Stichting woonzorg “Anewende” Gereformeerde Gemeente Ermelo (sinds oktober 2013) - 4 uur p.kw (à titre personnel)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Pieter Zandt Scholengemeenschap Kampen (sinds 1 januari 2019 (betaald) - 4 uur p.m. (à titre personnel)