Achternaam kind kiezen

 • Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw 1e kind krijgt: die van de moeder of van de andere ouder. Vanaf 1 januari 2024 is het ook mogelijk beide achternamen te kiezen.
 • U legt de keuze voor de naam bij voorkeur vast vóór de geboorte. Het kan ook bij de aangifte van geboorte.
 • Alle kinderen die u daarna samen krijgt, krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw 1e kind.
 • De ouders regelen samen de naamskeuze persoonlijk bij de gemeente. Neem allebei een een geldig identiteitsbewijs mee.
Afspraak maken achternaam kind kiezen Afspraak dubbele achternaam 1e kind Dubbele achternaam andere kinderen

Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch een achternaam. Welke naam dit is hangt af van uw gezinssituatie. U leest hier meer over op de website van de Rijksoverheid

Vanaf 1 januari 2024 kunt u ook voor een dubbele achternaam kiezen voor uw kind. U kunt van deze nieuwe mogelijkheid gebruik maken als uw eerste kind wordt geboren op of na 1 januari 2024. De gekozen achternaam geldt vervolgens voor al uw volgende kinderen.

Voorwaarde is wel dat uw kind vanaf de geboorte of erkenning de Nederlandse nationaliteit heeft. U kunt dan kiezen voor de achternaam van de moeder of die van de andere ouder of voor een combinatie van deze 2 achternamen.

Voorbeeld

Ouders de Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de achternamen:

 • de Vries
 • Jansen
 • de Vries Jansen
 • Jansen de Vries

Overgangsregeling voor kinderen geboren op of na 1 januari 2016

 • Is uw oudste kind geboren op of na 1 januari 2016? Dan kunt u vanaf 1 januari 2024 alsnog een dubbele achternaam kiezen. U heeft daar 1 jaar de tijd voor (tot 1 januari 2025).
 • U kiest samen (beide ouders) welke namen u doorgeeft en in welke volgorde.
 • De gekozen naam geldt voor alle kinderen van diezelfde ouders.
 • Wilt u gebruik maken van de overgangsregeling en alsnog kiezen voor de dubbele achternaam? Dan is het goed om te weten dat hier kosten aan verbonden zijn. Voor het eerste kind kost dit 75 euro. Voor elk volgend kind kost dit 50 euro.
 • Wilt u uw kind(eren) een dubbele achternaam geven? Neem dan contact op met ons telefonisch informatie punt. Het telefonisch informatiepunt is bereikbaar via telefoonnummer 0341 56 73 21.

Lees meer over het nieuwe wetsvoorstel over de dubbele achternaam op de website van de Rijksoverheid.