Kind erkennen

  • Als u niet getrouwd bent of als u geen geregistreerd partnerschap heeft, kunt u een kind erkennen.
  • U wordt dan juridisch ouder.
  • Als juridisch ouder heeft u rechten en plichten. Zo heeft u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.
  • Om de erkenning te regelen maakt eerst een afspraak bij de gemeente. 
  • Bij een eerste kind moet de moeder altijd bij deze afspraak aanwezig zijn.
  • Bij een volgend kind mag ook een ondertekende schriftelijke verklaring van de moeder meegenomen worden.
Afspraak maken kind erkennen