Kind erkennen

 • Als u niet getrouwd bent of als u geen geregistreerd partnerschap heeft, kunt u een kind erkennen. 
 • U wordt dan juridisch ouder. Als juridisch ouder heeft u rechten en plichten
 • Om de erkenning te regelen maakt u eerst een afspraak bij de gemeente. 
 • Bij een eerste kind moet de moeder altijd bij deze afspraak aanwezig zijn. Bij een volgend kind mag ook een ondertekende schriftelijke verklaring van de moeder meegenomen worden.
Afspraak maken kind erkennen

 • Een geldig identiteitsbewijs van u en de moeder van het kind.
 • Bij een eerste kind moet de moeder altijd aanwezig zijn bij de afspraak.
 • Bij een volgend kind mag ook een ondertekende schriftelijke verklaring van de moeder meegenomen worden.
 • Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook een buitenlands bewijs mee dat u niet getrouwd bent.
 • Kinderen van 12 tot 16 jaar: schriftelijke toestemming van het kind en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van het kind.
 • Erkenning door een duomoeder: verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is).

 • Bij een erkenning wordt u wettelijk ouder van het kind. U hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. 
 • Dit houdt in dat:
  • Uw kind wederzijds erfrecht krijgt.
  • Er een onderhoudsplicht ontstaat tussen u en uw kind.
  • Uw kind uw achternaam kan krijgen.

Erkenning voor de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht.
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder.
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u samen hierna krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Erkenning tijdens de geboorteaangifte

 • U doet de geboorteaangifte in de gemeente waar het kind is geboren. U kunt uw kind meteen erkennen.
 • Als de moeder niet kan meekomen naar de gemeente, hebt u schriftelijke toestemming van haar nodig om uw kind te erkennen.

Erkenning na de geboorteaangifte

 • Erkenning kan ook na de geboorteaangifte. Dit kan in elke gemeente in Nederland. 
 • Bij kinderen tot zestien jaar is de toestemming van de moeder nodig.
 • Vanaf twaalf jaar moet ook het kind toestemming geven.

Het kind krijgt de achternaam van de moeder die het kind ter wereld brengt. Als u de achternaam van de vader of duomoeder kiest, moeten beide ouders bij de erkenning zijn. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van dezelfde ouders.