Exploitatievergunning horeca

 • Voor het runnen van een horecabedrijf heeft u een exploitatievergunning nodig.
 • Dit geldt voor bijvoorbeeld een restaurant, café, cafetaria, sportkantine of buurthuis.
 • Deze vergunning is er om overlast voor de omgeving te voorkomen of beperken.
 • Er staan voorwaarden in die te maken hebben met de openbare orde en veiligheid. Deze voorwaarden gelden ook voor het terras van het horecabedrijf.

Aanvraagformulier exploitatievergunning horeca (pdf, 121 KB)

Bibobvragenlijst  (pdf, 220 KB)
Bijlage bij Bibobvragenlijst (pdf, 410 KB)

Verplichte bijlagen:

 • Een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van alle leidinggevenden, inclusief de ondernemer.
 • Een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal 6 maanden oud.
 • Een koop- of huurovereenkomst van het pand waar u het horecabedrijf in gaat runnen.
 • Een plattegrond met maatvoering van het (horeca)bedrijf, inclusief terras.
 • Een gewaarmerkt bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).

 • Controleer of een horecabedrijf past binnen het bestemmingsplan. Dat kan via www.ruimtelijkeplannen.nl.
 • Voor alle horeca-aanvragen geldt dat een Bibob-vragenlijst moet worden ingevuld.
 • Een Bibob-onderzoek is onderdeel van de aanvraag.
 • Een exploitatievergunning kost € 206.

 • Uw horecabedrijf past in het bestemmingsplan.
 • U bent 21 jaar of ouder.
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U heeft een koop- of huurovereenkomst van het pand, of u heeft een afspraak met de eigenaar dat u het pand gaat huren. Dit heet intentieverklaring.

Bij de aanvraag van een exploitatievergunning vult u ook de Bibob-vragenlijst in. Hierin legt u duidelijk uit waar het geld vandaan komt. U bewijst dit met bijlagen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

 • Gaat u in uw bedrijf ook alcohol schenken of verkopen? Dan heeft u ook een alcoholvergunning nodig.
 • Vraagt u samen met de exploitatievergunning ook een alcoholvergunning aan? Dan zijn de kosten € 320.

Vraag een nieuwe exploitatievergunning aan als u:

 • Een (horeca)bedrijf overneemt.
 • Ook als dit bijvoorbeeld een sportschool of kantine is.
 • De rechtsvorm van uw bedrijf verandert.

U moet ook doorgeven als u een:

 • Andere leidinggevende in dienst neemt.
 • Grotere ruimte binnen uw (horeca)bedrijf krijgt maar u hoeft niet te verbouwen.

Zie ook

 • Wilt u als horecabedrijf langer open dan uw normale uren? Dan heeft u een ontheffing sluitingstijd nodig.
 • Wilt u ook een terras plaatsen en ligt het terras op de openbare weg (gemeentegrond)? Dan heeft u ook een terrasontheffing nodig.