Minder maaien zorgt voor voedsel voor dieren

Hier aan de Lijsterlaan maaien we een deel van het gazon minder vaak. Het is de bedoeling dat door minder te maaien er ook andere planten dan gras komen, die voor meer bloemen zorgen. Bloemen geven voedsel voor insecten, en die zijn dan weer voedsel voor vogels. Op deze manier profiteren veel verschillende soorten planten en dieren en stimuleren we de biodiversiteit.

Dit is een proefproject

Hier aan de Lijsterlaan liggen 4 vakken, die elk op een andere manier zijn aangelegd. We vergelijken hier hoe deze vakken zich ontwikkelen, wat het beste werkt en wat minder goed gaat. Op de tekeningen ziet u waar de vakken liggen. Hieronder kunt u lezen wat we in elk vak hebben gedaan:

  • Vak 1 (Lijsterlaan 35-81) (pdf, 210 KB): In dit vak zijn bloembollen gecombineerd met kruiden. Dit om de bloeitijd zo lang mogelijk te maken.
  • Vak 2 (Lijsterlaan 34-51) (pdf, 116 KB): In dit vak is een 1- en 2-jarig inheems kruidenmengsel ingezaaid. Dit om een goede en volle start te geven voor een kruidenvegetatie.
  • Vak 3 (Lijsterlaan 18-33) (pdf, 121 KB): Dit vak beheren we alleen extensiever: 1 keer per jaar maaien (september/oktober) en afruimen zodat de grond niet te veel verrijkt wordt. In dit vak bekijken we welke kruiden er uit zichzelf komen. En hoe lang het duurt voordat de kruiden zich gaan ontwikkelen.
  • Vak 4 (Lijsterlaan 1-17) (pdf, 134 KB): Dit vak is licht ingezaaid met een 1- en 2-jarig kruidenmengsel. Hierdoor kunnen we ook bekijken welke kruiden uit zichzelf ontwikkelen. Dit vak is daarmee een combinatie van vak 2 en 3.