Minder maaien, meer soorten planten en dieren

In 2017 stelde de gemeente Ermelo de groenvisie vast. Een belangrijk onderwerp in deze groenvisie is de biodiversiteit te stimuleren. Dit is het vergroten van het aantal verschillende dieren en planten in een gebied. Om de biodiversiteit in Ermelo uit te breiden, maaien we minder op verschillende plekken.

Minder maaien noemen we extensief maaien. Dit betekent dat grassen nog maar 1 of 2 keer per jaar gemaaid worden. Het maaisel voeren we af. Hierdoor maken we de bodem armer aan voedingsstoffen. Dit zorgt ervoor dat kruiden en bloemen de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen. In het begin kan minder maaien leiden tot een wat ruige aanblik. Na een tijdje lijdt minder maaien tot een kleurrijke bloemenzee.

Een kruidenrijk grasland biedt onderdak en voedsel aan voor insecten zoals bijen en vlinders. Deze insecten trekken op hun beurt vogels en kleine zoogdieren aan. Meer insecten en vogels helpt zelfs bij het op een natuurlijke manier bestrijden van de eikenprocessierupsen. Ze eten deze dieren op. Daarnaast is een kruidenrijk grasland minder kwetsbaar voor extreem weer zoals droogte.

Niet overal wordt het gras minder gemaaid. Soms is kort gras wel gewenst om op te kunnen spelen. Soms zorgt hoog gras voor een onveilige situatie omdat het zicht minder is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kruispunten. We kijken daarom goed naar welke gebieden geschikt zijn om minder te maaien. Ook maaien we kleine stroken langs paden en wegen nog met regelmaat. Zo voorkomen we overhangende beplanting.

Extensief maaien van grasstroken is niet nieuw in Ermelo. Zo vindt u kruidenrijk gras al aan bijvoorbeeld de Arendlaan.

Sinds de zomer van 2021 passen we het nieuwe maaibeheer ook toe op Groot Horloo. Ook de Lijsterlaan stond op onze planning voor het nieuwe maaibeheer. Dit is helaas vertraagd. In de nazomer van 2022 starten we pas op de Lijsterlaan.

Vanaf de zomer van 2021 passen we het nieuwe maaibeheer ook toe op Groot Horloo. Vanaf september 2022 zal dit ook gebeuren op de Lijsterlaan. In oktober 2021 hielden we een inloopbijeenkomst om de bewoners van de Lijsterlaan beter te informeren over het maaibeheer. In deze bijeenkomst gaven de bewoners ook hun mening over de plannen. In overleg met de wijkvereniging brachten we daarna een aantal gewenste wijzigingen in het plan aan.

U vroeg ons waarom we het maaibeleid aanpassen aan de Lijsterlaan. Groen is belangrijk voor Ermelo. Het groene karakter en het grote aantal soorten planten en dieren (biodiversiteit) willen we sterker maken. We verhogen daarom op sommige plekken de natuurwaarden voor belangrijke plant- en diersoorten. Door de kruidenrijkdom in de Lijsterlaan groter te maken, proberen we de biodiversiteit en leefbaarheid in evenwicht te brengen.

De Lijsterlaan is in de groenvisie van de gemeente Ermelo een hoofdlijn in de groenstructuur. Het is een goede plek met de ruimte om de natuur meer het dorp in te ‘lokken’. De plek is daarom als eerste aan de beurt bij aanpassingen in het openbaar groen. We starten daar in de derde week van september, week 38, tenzij de weersomstandigheden niet geschikt zijn.

Minder maaien op proef

De Lijsterlaan is een proefproject. We vergelijken hier verschillende manieren van minder maaien met elkaar. We kijken naar de gevolgen van het verschil in bewerkingsniveau van de bodem en toegevoegde zadenmengsels. Het gebied bespreken we regelmatig om dit te beoordelen. Aan de hand van de resultaten van deze evaluaties is het mogelijk de maaifrequentie tijdelijk aan te passen.

Op de tekeningen ziet u hoe we het maaibeheer gebruiken.

  • Vak 1 (Lijsterlaan 35-81). Op dit vak maken we een vak waarbij we bloembollen combineren met kruiden. Dit om de bloeitijd zo lang mogelijk te maken. Dit komt ten goede komt aan de wens om de biodiversiteit te verhogen en de leefbaarheid binnen de wijk te verbeteren.
  • Vak 2 (Lijsterlaan 34-51). Op dit vak wordt een een- en tweejarig inheems kruidenmengsel ingezaaid. Dit om een goede en volle start te geven voor een kruidenvegetatie.
  • Vak 3 (Lijsterlaan 18-33). Op dit vak beheren we alleen extensiever. Eén keer per jaar maaien (september/oktober) en afruimen zodat de grond niet te veel verrijkt wordt. Op dit vak bekijken we welke kruiden er uit zichzelf komen. En hoe lang het duurt voordat de kruiden zich gaan ontwikkelen.
  • Vak 4 (Lijsterlaan 1-17). Dit vak wordt licht ingezaaid met een een- en tweejarig kruidenmengsel. Het uitgangspunt is om hier alleen licht door te zaaien. En te bekijken welke kruiden zichzelf ontwikkelen (gebiedseigen kruiden).

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden vanaf september 2022 bestaan uit grondbewerking van de vakken 1, 2 en 4 (afschrapen van de grasmat en toedienen van een bemesting). Daarna zaaien we deze vakken in en planten we bloembollen in vak 1. In vak 3 wordt vanaf dan alleen minder gemaaid. Daarna zal Team Wijkservice van de gemeente op twee plekken enkele boomstammen plaatsen. 

Wanneer grijpen we in

Het is de bedoeling dat in de berm naast gras ook ingezaaide bloeiende planten tot ontwikkeling komen. De kans is niet zo groot dat zich hier een groot aantal soorten van door de wind verspreide zaden gaat ontwikkelen. Dit hangt ook af van de ontwikkeling van sommige soorten in de plantengroei. Deze ontwikkeling houden we in de gaten. Wanneer dit zich in een richting ontwikkelt wat niet de bedoeling is (bijvoorbeeld een groot deel distels), dan grijpen we in.

Maaibeheer zorgt voor meer voedsel voor dieren

Meer biodiversiteit is het doel van de aanpassing van het maaibeheer. De afwisseling tussen voedselrijk gazon en extensief beheerd gras zorgt er uiteindelijk voor dat meer insecten, vogels en andere dieren voedsel vinden dan nu het geval is.
Juist deze afwisseling geeft de meeste kansen voor zoveel mogelijk soorten. De dieren die in de zomer voordeel hebben van het extra voedsel dat het extensief beheerd gras levert, zijn in de winter voor het grootste deel in winterslaap. Denk aan bijvoorbeeld aan egels of muizen. Andere dieren zoeken weer ergens anders hun voedsel (bijvoorbeeld vogels).