Herinrichting Oude Telgterweg

De Oude Telgterweg wordt tussen de spoorwegovergang en de Volenbeekweg verbeterd. De wens is om dit gedeelte van de Oude Telgterweg Groen, Veilig, Vitaal en Bereikbaar te maken. De Oude Telgterweg blijft een 30 kilometer straat. Het doel van de aanpassing is om de verkeersveiligheid en de toegankelijkheid van het sportpark te verbeteren. Ook wandelaars en fietsers willen we meer ruimte geven.

Samen met bewoners

De gemeente Ermelo heeft vorig jaar twee inloopavonden georganiseerd voor omwonenden van de Oude Telgterweg en belangstellenden. De aanwezigen konden hun mening geven over de herinrichting. Tijdens de 1e avond is besproken wat goed is en wat beter kan. Met de inbreng van de omgeving is een 1e ontwerp gemaakt. Dit is tijdens de tweede avond besproken. De aanwezigen hebben hier hun input geleverd. Tijdens deze avond ontstond de wens om nog een keer te kijken naar het 2e ontwerp.

Ingenieursbureau Goudappel heeft alle opmerkingen verzameld en het ontwerp verder uitgewerkt. Het 2e ontwerp is nu klaar en in te zien. De afbeeldingen geven een indruk zodat u ziet hoe de Oude Telgterweg eruit komt te zien.

Nieuw voetpad

In het ontwerp staat een voetpad. Dit voetpad hoort bij een inrichting van de weg voor een 30 kilometer gebied. Het voorstel is om dit pad uit te voeren in een halfverharding in plaats van steen. Deze halfverharding is goed toegankelijk voor rolstoelen enzovoort. Dit past meer in de omgeving. Het pad is met natuurlijke bochten (slingerend) ingetekend in het ontwerp. Zodat het bestaande groen zoveel mogelijk wordt gespaard.

Bedankt voor uw input

Tot 1 april 2023 konden omwonenden en andere belangstellenden hun mening geven en vragen stellen over het 2e ontwerp. De input en vragen zijn geïnventariseerd en de mensen die hebben gereageerd zijn geïnformeerd. Met de input maken we het ontwerp definitief. We werken de schetsontwerpen verder uit naar een definitief ontwerp. Dit ontwerp wordt gepresenteerd aan het college. Zodra het college instemt met het definitieve ontwerp, wordt het voorstel gedaan aan de raad. Mocht u willen inspreken tijdens de behandeling van het ontwerp, dan bent u welkom.