HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Doe mee met de gemeenteraad

Doe mee met de gemeenteraad

De gemeenteraad praat namens de inwoners van de gemeente Ermelo. Om tot een goed besluit te komen heeft de raad van alle kanten informatie nodig. De raadsleden proberen die informatie zelf actief te verzamelen, bijvoorbeeld door met je in gesprek te gaan. Je kunt ook zelf actief contact zoeken. Hoe kun jij, als inwoner, je stem laten horen?

Spreekrecht

De beeldvormende Tafels geven alle ruimte aan inwoners en andere betrokkenen. Je kunt meedenken over een onderwerp en je mening te laten horen. Dit heet ‘spreekrecht’. Wil je hiervan gebruik maken? Geef dit dan van te voren aan bij de raadsgriffie. Dat kan tot het begin van de Politieke Avond. De raadsgriffie is bereikbaar via (0341) 56 71 04 en gemeenteraad@ermelo.nl.

Heb jij een onderwerp voor de agenda?

Heb jij een onderwerp waar je heel graag met de gemeenteraad over wil praten? Dat kan! De agendacommissie bepaalt de agenda voor de gemeenteraad. Je kunt een verzoek doen aan deze agendacommissie om tijdens een beeldvormende tafel met de raadsleden jouw onderwerp op de agenda te zetten. Neem contact op met de raadsgriffie om te kijken wat er mogelijk is. Het onderwerp kan geen individuele klacht of bezwaar zijn. Daar zijn andere procedures voor. De raadsgriffie is bereikbaar via (0341) 56 71 04 en gemeenteraad@ermelo.nl.

Brieven aan de raad

Je kunt je mening aan de raad ook geven via een brief of een mail via gemeenteraad@ermelo.nl. De raad bepaalt in de raadsvergadering hoe je brief verder behandeld moet worden. Is het geen onderwerp voor de raad, maar voor bijvoorbeeld het college van B&W, dan wordt je brief doorgestuurd. De brief kan ook ter kennisgeving worden aangenomen of behandeld worden aan een Tafel. Natuurlijk krijg je bericht over de afhandeling van je brief. Om jouw privacy te beschermen is je brief online alleen te zien door de raad.   

Contact met fractie of raadslid

Natuurlijk kun je ook een afspraak maken met een van de politieke fracties of rechtstreeks contact opnemen met een raadslid. Je vindt de contactgegevens van de raadsleden onder 'Samenstelling gemeenteraad'.

Tenslotte

​​​​​​​Door onze democratische manier van werken kost het tijd voordat de gemeenteraad een besluit neemt. Het college van B&W maakt een (beleid)voorstel. Dit gaat naar de gemeenteraad, die daar een besluit over neemt. Sommige onderwerpen komen eerst bij een beeldvormende tafel voor meer informatie, daarna voor debat bij een oordeelsvormende tafel en tenslotte ter besluitvorming in een raadsvergadering.

Wil je meer weten hoe je je stem kunt laten horen? Neem dan contact op met de raadsgriffie. Zij denken graag met je mee.