Starterslening aanvragen

 • De starterslening is een extra lening bovenop een normale hypotheek.
 • De starterslening is speciaal voor mensen die hun eerste huis kopen.
 • Een starterslening kan het gat overbruggen tussen:
  • De maximale hypotheek die u van de bank krijgt.
  • Het bedrag dat nodig is om de eerste woning te kopen.
 • De starterslening sluit u af bij de gemeente.
 • Schakelt u een financieel adviseur in dan zijn die kosten voor uw eigen rekening.
 • U kan de starterslening direct online aanvragen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
Inloggen met DigiD Starterslening aanvragen (DigiD)

Na ontvangst van uw complete aanvraag:

 • Controleert de gemeente of deze voldoet aan de voorwaarden van de verordening Starterslening 
 • Ontvangt u een schriftelijk toewijzingsbesluit of afwijzingsbesluit
 • Met een toewijzingsbesluit kunt u bij SVn een lening aanvragen. SVn voert een financiële toets uit
 • De gemeente wijst een aanvraag af als het budget niet toereikend is voor uw aanvraag. Of als uw aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden.

 • U koopt voor de eerste keer een woning.
 • En u gaat zelf in de woning wonen.
 • De woning ligt in de gemeente Ermelo.
 • U bent 18 jaar of ouder en verblijfsgerechtigd in Nederland.

 • De starterslening geldt voor bestaande bouw en nieuwbouw.
 • De maximale koop(aanneem)som is 85% van de NHG-kostengrens, verbeterkosten en meerwerk meegerekend. In 2022 komt dit neer op een bedrag van € 301.750,00. 
 • Verandert de NHG-kostengrens tussen de datum van indiening van de aanvraag en de datum van beslissing op de aanvraag? Dan gaan we bij toekenning van de aanvraag uit van de hoogste NHG-kostengrens.
 • Verbeterkosten en meerwerk zijn toegestaan bij SVn financiering.
 • De hoogte van de starterslening:
  • Wordt berekend over de koop(aanneem)som, verbeterkosten/meerwerk meegerekend.
  • Is maximaal 20% van de kosten voor de koop van de woning met een maximum van € 35.000,00.
 • De starterslening bestaat uit twee delen:
  • Een deel dat u annuïtair aflost (terugbetaalt): de starterslening.
  • Een deel dat stijgt: de combinatielening.
  • De aflossing van uw starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de combinatielening.
  • De combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op.
  • Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing.
  • U lost af op de starterslening en de combinatielening als u de volledige rente en/of aflossing betaalt.
 • Voor beide leningen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.
 • De starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en een looptijd van maximaal 30 jaar.
 • Boetevrij aflossen mag.

Elk jaar maakt de gemeente Ermelo een afgesproken hoeveelheid geld vrij voor startersleningen. Wanneer dit geld op is, wijzen we uw aanvraag af.