Starterslening aanvragen

 • De starterslening is een extra lening bovenop een normale hypotheek.
 • De starterslening is speciaal voor mensen die hun eerste huis kopen.
 • Een starterslening kan het gat overbruggen tussen:
  • De maximale hypotheek die u van de bank krijgt.
  • Het bedrag dat nodig is om de eerste woning te kopen.
 • De starterslening sluit u af bij de gemeente.
 • Schakelt u een financieel adviseur in dan zijn die kosten voor uw eigen rekening.
 • U kan de starterslening direct online aanvragen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
Inloggen met DigiD Starterslening aanvragen (DigiD)

 • U koopt voor de eerste keer een woning.
 • En u gaat zelf in de woning wonen.
 • De woning ligt in de gemeente Ermelo.
 • U bent 18 jaar of ouder en verblijfsgerechtigd in Nederland.

 • De starterslening geldt voor bestaande bouw en nieuwbouw.
 • De maximale koop(aanneem)som is 85% van de NHG-kostengrens, verbeterkosten en meerwerk meegerekend. In 2024 komt dit neer op een bedrag van € 369.750.
 • Verandert de NHG-kostengrens tussen de datum van indiening van de aanvraag en de datum van beslissing op de aanvraag? Dan gaan we bij toekenning van de aanvraag uit van de hoogste NHG-kostengrens.
 • Verbeterkosten en meerwerk zijn toegestaan bij SVn financiering.
 • De hoogte van de starterslening:
  • Wordt berekend over de koop(aanneem)som, verbeterkosten/meerwerk meegerekend.
  • Is maximaal 20% van de kosten voor de koop van de woning met een maximum van € 35.000,00.
 • De starterslening bestaat uit twee delen:
  • Een deel dat u annuïtair aflost (terugbetaalt): de starterslening.
  • Een deel dat stijgt: de combinatielening.
  • De aflossing van uw starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de combinatielening.
  • De combinatielening loopt daardoor de eerste 3 jaar altijd op.
  • Na deze periode van 3 jaar betaalt u (in principe) rente en aflossing.
  • U lost af op de starterslening en de combinatielening als u de volledige rente en/of aflossing betaalt.
 • Voor beide leningen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten.
 • De starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en een looptijd van maximaal 30 jaar.
 • Boetevrij aflossen mag.

Elk jaar maakt de gemeente Ermelo een afgesproken hoeveelheid geld vrij voor startersleningen. Wanneer dit geld op is, wijzen we uw aanvraag af.

Na ontvangst van uw complete aanvraag:

 • Controleert de gemeente of deze voldoet aan de voorwaarden van de verordening Starterslening
 • Ontvangt u een schriftelijk toewijzingsbesluit of afwijzingsbesluit.
 • Met een toewijzingsbesluit kunt u bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) een lening aanvragen. SVn voert een financiële toets uit.
 • De gemeente wijst een aanvraag af als het budget niet toereikend is voor uw aanvraag. Of als uw aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden.