Recreatieverblijf bewonen

  • In Ermelo mag u niet permanent (vast) in een caravan of recreatieverblijf wonen.
  • De gemeente wil een gezonde en veilige leefomgeving voor inwoners. En wil vakantieparken die aantrekkelijk zijn voor recreanten.
  • De gemeente controleert of recreatieverblijven gebruikt worden volgens het bestemmingsplan.
  • Als u toch in het recreatieverblijf woont, bent u in overtreding. Er kan een handhavingsprocedure worden gestart.

Als u uw hoofdverblijf heeft op een recreatiepark dan ziet de gemeente dit als permanente bewoning. Een recreatieverblijf is ook uw hoofdverblijf als u geen andere woning hebt om in te wonen.

  • De overheid heeft als beleid om verstedelijking en aantasting van het buitengebied tegen te gaan. Woningen en voorzieningen liggen zo veel mogelijk in de dorpen en steden.
  • De meeste recreatieparken en campings in Ermelo liggen in het beschermde Noordwest-Veluwse natuurgebied. Hiervoor gelden strenge regels. Je mag er niet zomaar wonen. Dan is het gebied snel vol en het tast de natuur teveel aan. 
  • Woont u permanent in een recreatieverblijf? U ontneemt anderen de kans om te genieten van de rust, ruimte en natuur in Ermelo.
  • De woonomgeving is niet geschikt voor mensen die hulp en zorg nodig hebben. En problemen blijven mogelijk buiten beeld.
  • Er kunnen veiligheidsrisico's ontstaan op het gebied van bouw- en brandveiligheid en van adresfraude en criminaliteit.
  • Permanente bewoners hebben een andere dagindeling en andere behoeften dan een recreant. Denk daarbij aan vroeg naar het werk gaan tegenover uitslapen. Dit kan zorgen voor spanningen tussen permanente bewoners en recreanten.

Recreatieverblijven zijn er voor recreatie. De maximale grootte van een recreatieverblijf is kleiner dan een normaal huis. Dat ligt vast in het omgevingspaln. Voor uitbreiding van het recreatieverblijf krijgt u geen vergunning.

Als u zich in de BRP inschrijft dan zijn wij wettelijk verplicht uw inschrijving te accepteren. Ook als u zich inschrijft in een recreatieverblijf. U kunt daaraan geen rechten ontlenen.  U mag het recreatieverblijf dan ook niet permanent bewonen. 

Het handhavingsbeleid permanente bewoning van recreatieverblijven in Ermelo is in 1996 vastgesteld. Alleen mensen die toen een persoonlijke gedoogstatus hebben gekregen mogen in een recreatieverblijf of stacaravan wonen. Deze gedoogstatus is persoonsgebonden. En vervalt als de houder ervan het recreatieverblijf niet meer bewoont. Het is nu niet meer mogelijk een gedoogstatus aan te vragen.