Tijdelijke verhuur leegstaand pand

 • Een leegstaand pand mag u tijdelijk verhuren, bijvoorbeeld:
  • Als uw woning al een tijdje te koop staat
  • Als uw woning gesloopt gaat worden
 • U vraagt hiervoor een vergunning (toestemming) aan bij de gemeente.

Nodig

 • De woning staat te koop en er heeft nog nooit iemand gewoond.
 • De woning staat te koop en de eigenaar heeft er voor het leegstaan een jaar in gewoond.
 • De woning staat al 10 jaar te koop en is in die 10 jaar niet langer dan 3 jaar verhuurd.
 • Het is een huurwoning die te koop staat, wordt gesloopt of opgeknapt.
 • Het gebouw is niet gebouwd om te wonen, bijvoorbeeld een:
  • Kantoor.
  • School.
  • Gebouw voor groepshuisvesting.

De woning Geldigheid Verlenging
Woning staat te koop 5 jaar -
Huurwoning wordt gesloopt 2 jaar Tot maximaal 7 jaar
Huurwoning wordt opgeknapt 2 jaar Tot maximaal 7 jaar
Woonruimte in kantoor 2 jaar Tot maximaal 10 jaar
Woonruimte in school 2 jaar Tot maximaal 10 jaar
Woonruimte in groepshuisvesting 2 jaar Tot maximaal 10 jaar

Voor woonruimte met ontheffing bestemmingsplan (een plan van de gemeente waarin staat waarvoor een stuk grond of een gebouw mag worden gebruikt) geldt:

 • Dat de vergunning voor tijdelijke verhuur net zolang geldig is als de ontheffing voor het bestemmingsplan.
 • Met een maximum van 10 jaar. 

Let op! Is uw huidige vergunning voor uw te koop staande woning korter geldig dan 5 jaar?

 • Dan hoeft u deze niet te verlengen.
 • Uw vergunning is alsnog 5 jaar geldig.
 • Vraag de gemeente dit te bevestigen. 

Vergunning Prijs
Vergunning tijdelijke verhuur € 60,00
Verlenging vergunning € 60,00

Heeft u een vergunning gekregen voor de tijdelijke verhuur? Dan gelden de normale regels voor huurbescherming niet. Wel gelden de regels uit de Leegstandwet.

 • De huurder heeft geen huurbescherming als de huur eindigt.
 • Het huurcontract duurt minimaal 6 maanden.
 • De huurder moet de huur minimaal 1 maand van tevoren opzeggen. 
 • De verhuurder moet de verhuur minimaal 3 maanden van tevoren opzeggen. 
 • Het huurcontract stopt als de vergunning voor verhuur van het gebouw is verlopen.

Krijgt u een vergunning voor verhuur van uw woning die te koop staat? Dan mag u de huurprijs samen met de huurder afspreken.