Verkiezingen

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. De leden van de Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap worden dan gekozen. Op deze pagina vindt u alle informatie over deze verkiezingen.

Verkiezingen voor het waterschap

Wilt u weten wat het waterschap doet? Kijk op de verkiezingspagina van waterschap Vallei en Veluwe.

Naar Waterschap Vallei en Veluwe

Verkiezingen voor de provincie

U kunt stemmen voor de Provinciale Staten van Gelderland.

Naar provincie Gelderland