Ondermijning

Ondermijning is een vorm van criminaliteit die de samenleving van binnenuit aantast. Criminelen maken voor illegale activiteiten graag gebruik van legale bedrijven en diensten. Organisaties en
inwoners kunnen hiervan slachtoffer worden. Door het op tijd te herkennen en te melden kunnen we samen erger voorkomen.

Waar gaat ondermijning vaak om?

Ondermijning heeft vaak een link met drugscriminaliteit (productie en handel), witwassen, mensenhandel en illegale prostitutie of vastgoedfraude. Deze criminele activiteiten maken onze buurt onveiliger en beschadigen het vertrouwen tussen mensen.

Hoe is ondermijning te herkennen?

Het is belangrijk om het te herkennen en te melden, zodat we er samen iets aan kunnen doen en onze buurt veilig kunnen houden.

Sommige situaties kĂșnnen een signaal zijn van ondermijning. Deze signalen wijzen niet altijd op ondermijnende activiteiten, maar ze kunnen wel aanleiding geven tot nader onderzoek en een
melding bij de autoriteiten.

  • Ongebruikelijke activiteiten. Let op verdachte activiteiten in uw buurt, zoals vaak onbekende personen die op vreemde tijden rondhangen.
  • Verborgen camerasystemen. Let op ongewone installaties van camerasystemen die niet lijken te worden gebruikt voor legitieme doeleinden, zoals beveiliging of verkeerstoezicht.
  • Contant geldtransacties. Wees alert op bedrijven die grote hoeveelheden contant geld ontvangen of gebruiken zonder duidelijke reden.
  • Gebruik van ongebruikelijke voertuigen. Merk op of er regelmatig ongebruikelijke voertuigen in uw buurt zijn, zoals luxeauto's die vaak parkeren bij een ogenschijnlijk normaal huis.
  • Verborgen ruimtes. Let op verdachte verborgen ruimtes in gebouwen of voertuigen die kunnen worden gebruikt voor illegale activiteiten zoals drugshandel.
  • Overmatig beveiligde gebouwen. Wees alert op gebouwen die overdreven beveiligd lijken te zijn, met bijvoorbeeld meerdere sloten, bewakingscamera's en beveiligingspersoneel, terwijl ze geen goede reden lijken te hebben voor deze maatregelen.
  • Veranderingen in de buurt. Merk veranderingen op in de sociale dynamiek van uw buurt, zoals plotselinge toename van overlast, vandalisme of verwaarlozing van eigendommen.
  • Geheimzinnige buurtbewoners. Wees alert op mensen die zich terugtrekken uit de gemeenschap en weinig contact hebben met hun buren, vooral als ze zich opvallend 'rijk' lijken te gedragen.
  • Ongebruikelijke geuren. Let op ongewone geuren die uit bepaalde gebouwen of voertuigen komen, zoals chemische of rottende geuren, die kunnen wijzen op illegale activiteiten zoals drugslaboratoria.
  • Veranderingen in levensstijl. Merk op of bepaalde personen plotseling een luxueuzere levensstijl aannemen zonder een duidelijke bron van legitiem inkomen.

Wat te doen als u ondermijning vermoedt?

Ziet u een verdachte situatie? Heeft u het gevoel dat er iets niet klopt? Meld uw vermoedens bij de politie (0900 - 88 44) of bij Meld misdaad anoniem (0800 - 70 00). Uw melding is van groot
belang voor het aanpakken van ondermijning en het beschermen van onze samenleving. Samen kunnen we criminele activiteiten stoppen en de buurt veiliger maken.

Meld Misdaad Anoniem

Het melden bij de politie kan in sommige gevallen een drempel zijn, bijvoorbeeld wanneer mensen een dader kennen of bang zijn voor intimidatie. Melden bij Meld Misdaad Anoniem biedt dan de oplossing. Meld Misdaad Anoniem is geen onderdeel van de politie en is volledig onafhankelijk. Informatie of een criminele activiteit kan worden gemeld met de garantie dat de melder anoniem blijft.
Meld Misdaad Anoniem geeft alleen de melding (dus niet uw gegevens) door aan de gemeente, politie of andere veiligheids- en opsporingspartners.

Het meldpunt is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden van 9.00 tot 17.00 uur. Daarnaast is het 24/7 mogelijk om iets te melden via een beveiligde omgeving op www.meldmisdaadanoniem.nl.