Veilig Buitengebied

De georganiseerde criminaliteit weet de weg naar het buitengebied steeds beter en vaker te vinden. Dat geldt ook in Ermelo. Het buitengebied is groot, uitgestrekt en telt veel (leegstaande) agrarische bestemmingen. Veilig Buitengebied zorgt voor een veilig en leefbaar buitengebied waar criminele activiteiten zoveel mogelijk worden voorkomen, tijdig worden herkend en aangepakt.

Meer informatie over Veilig Buitengebied

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Putten, LTO (land- en tuinbouworganisatie), de Omgevingsdienst Noord-Veluwe, het Waterschap, Wildbeheer (eenheid Veluwe Noordwest en eenheid Nijkerk e.o.) de Politie en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland bundelen hun krachten in Veilig Buitengebied.

Het proces wordt begeleid door Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland. De samenwerking tussen deze (publieke en private) partijen vormt de basis voor de aanpak van het buitengebied. De samenwerking zorgt voor korte lijnen en verbetert de onderlinge communicatie. Door informatie nog beter te delen, kunnen gerichte maatregelen worden genomen. Daar zit de kracht van Veilig Buitengebied.

Ondertekening Intentieverklaring

De deelnemende partijen hebben op donderdag 13 april 2023 hun handtekening gezet onder een intentieovereenkomst in het kader van Veilig Buitengebied. Hiermee laten ze zien dat ze zich gezamenlijk inzetten om onveilige situaties en (ondermijnende) criminaliteit in het buitengebied te herkennen, aan te pakken en te voorkomen.