HOME  |  Projecten  |  Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Wil je je bedrijf (verder) verduurzamen, zoek je naar onafhankelijk advies en ben je benieuwd wat de gemeente hierin kan betekenen? Op deze pagina lees je er meer over.

Wat is duurzaam ondernemen?

Je onderneemt duurzamer als je zorgt voor minder impact van jouw onderneming op jouw werknemers, het milieu en de maatschappij. Of het nu gaat om energieverbruik op kantoor, in het productieproces, tijdens het transport of met de afvalstromen.

Wat kan de gemeente voor mijn onderneming betekenen?

De gemeente Ermelo maakt onafhankelijk en voordeliger duurzaamheidsadvies mogelijk. De gemeente werkt hiervoor samen met o.a.:

Hoe kan ik mijn vervoersmogelijkheden verduurzamen?

Voor het bedrijfsleven kan elektrisch rijden een interessante keuze zijn. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vind je meer informatie over de mogelijkheden en meer informatie over belastingvoordeel voor elektrisch vervoer.

Hoe bespaar ik energie in mijn onderneming?

Steeds meer bedrijven kiezen voor een energiezuinige bedrijfsvoering. Energiebesparing levert een  kostenbesparing op. Heb je een bedrijf of instelling in de gemeente Ermelo dat meer dan 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruikt?  Dan ben je wettelijk verplicht maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar laten terug verdienen. De Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) ziet hierop toe.  

Ook geldt sinds 1 juli 2019 dat je moet voldoen aan de informatieplicht. Kijk voor meer informatie hier en op wattjemoetweten.nl.

Het benodigde energieadvies en ondersteuning bij het voldoen bij de informatieplicht  kun je aanvragen bij Energieke Noord-Veluwse Bedrijven. Er is een mogelijkheid om gebruik te maken van subsidie op de advieskosten.

 • Een energieadvies laat zien welke energiebesparingsmaatregelen er mogelijk zijn.
 • Een onafhankelijke adviseur komt bij je langs.
 • Je ontvangt advies op maat.
 • Je bepaalt zelf welke mogelijkheden je uitvoert

Welke besparingsmaatregelen kan ik voor mijn onderneming nemen?

Op de kennisbank van InfoMil vind je informatie over (wettelijke) mogelijkheden voor energiebesparing in relatie tot de sector waarin je onderneemt. InfoMil is het informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein.

Wat ben ik als ondernemer wettelijk verplicht als het gaat om duurzaamheid?

Afhankelijk van de sector waarin je onderneemt en het energieverbruik heb je wettelijke verplichtingen. Op de site van OmgevingsDienst Noord-Veluwe (ODNV) vind je hier meer informatie over.

Ik heb een idee t.a.v. het verduurzamen van mijn onderneming, hoe nu verder?

Neem contact op met het Innovatiecentrum voor Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV). Zij kunnen met je meedenken over maatregelen of je verwijzen naar de geschikte onafhankelijke adviesorganisatie.

Wat kan ik doen aan grootschalige opwek van zonne-energie?

Mogelijk kun je op jouw bedrijfsdak een zonnesysteem plaatsen. Neem voor een quickscan naar de potentie van jouw bedrijfsdak en de financiële haalbaarheid contact op met IGEV.

Hoe kan ik als ondernemer samen met de gemeente plannen ontwikkelen?

Als je mogelijkheden ziet voor een zonneveld of windmolen op jouw grond of bedrijfsdak neem dan contact op met IGEV of met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente.

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in en wat kan ik ermee?

Het activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen  om energie te besparen. Per 1 juli 2019 is deze regelgeving veranderd (wet milieubeheer-inrichtingen). Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren, dit noemen we de informatieplicht.

Deze informatieplicht geldt voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een equivalent daarvan) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. Op rvo.nl

Wat kan ik als winkelier betekenen?

Ook voor winkeliers zijn er energiescans. Deze scan is gericht op snel energie besparen met verlichting, koeling en verwarming. Gemeente Ermelo geeft 50% korting op deze scan, die u aan kunt vragen bij Veluwe Duurzaam, het energieloket voor Ermelo,

Hoe kan ik als recreatiepark  verduurzamen?

Green Key is hét duurzaamheidskeurmerk voor bedrijven in recreatie en toerisme. De “kapstok” van Green Key  kan je helpen om te verduurzamen. De voordelen zijn:

 • Imagoverbetering / promotie op vlak duurzaamheid
 • Verlaging van kosten door o.a. energiebesparing
 • Financiële voordelen via belastingmaatregelen
 • Heldere maatregelen voor verduurzaming
 • Het bedrijf is klaar voor de toekomst
 • Verbetering van de relatie met de overheid
 • Kennisvergroting op diverse terreinen
 • Eigen gegevens en processen uitgangspunt
 • Gebruikersvriendelijke, digitale invoer
 • Vermindering van regeldruk

Voor de winterperiode 2019-2020 is er voor ondernemers in deze sector een interessant aanbod met het project Green Key Geldeland. Je krijgt kosteloze begeleiding bij het voldoen aan de eisen van dit keurmerk. Niet omdat een keurmerk het doel is, maar wel een mooie kroon vormt op uw inzet. En omdat u het trots aan uw gasten kunt laten zien. Meer informatie vind je hier.

Wat betekent het stoppen met aardgas voor mijn onderneming?

Het kabinet wil het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving uiterlijk in 2050 stoppen. De gemeenten hebben de taak de overstap van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening te regisseren. Gemeenten stellen hiervoor uiterlijk in 2021 een plan op. Ben je ondernemer? Dan is het slim om nu al zoveel mogelijk rekening te houden met de komende overstap naar een andere warmtevoorziening voor ruimteverwarming. Dit kun je bijvoorbeeld doen door:

 • Te (blijven) werken aan energiebesparing
 • Zelf actief te zoeken naar een duurzaam alternatief voor aardgas (voor in elk geval ruimteverwarming), zeker als je huidige gasinstallatie aan vervanging toe is. Je huisinstallateur of je branchevereniging kan je hierbij wellicht helpen.

Ook de te verwachten beprijzing van CO2-uitstoot door bedrijven is een argument om als ondernemer te zoeken naar een duurzame warmtevoorziening.

Handige links