Duurzaam ondernemen

Wilt u uw bedrijf (verder) verduurzamen? Zoekt u naar onafhankelijk advies. Bent u benieuwd wat de gemeente hierin kan betekenen? Op deze pagina lees je er meer over.

U onderneemt duurzamer als u zorgt voor minder gevolgen van uw bedrijf op:

 • uw werknemers
 • het milieu
 • de maatschappij.

Of het nu gaat om energieverbruik op kantoor, in het productieproces, tijdens het transport of met de afvalstromen.

Duurzaam ondernemen is niet alleen goed voor ons klimaat. Het levert u ook (financiële) voordelen op. U vraagt zich misschien af waar te beginnen. Energieke Regio helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes voor uw bedrijf. Of het nu gaat om energie besparen, het voldoen aan wet- en regelgeving of het benutten van subsidies en fiscale voordelen. Maak een afspraak met een adviseur bij u op locatie via info@ernon.nl of bel 085 - 273 63 28. Of kom langs bij het gratis energieloket. 

De gemeente Ermelo maakt onafhankelijk en voordeliger duurzaamheidsadvies mogelijk. De gemeente werkt hiervoor samen met onze bedrijfscontactfunctionaris, Carien Boesenach-Akkermans. Zij denkt met u mee waar u het beste terecht kunt.

Voor het bedrijfsleven kan elektrisch rijden een interessante keuze zijn. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vind je meer informatie over de mogelijkheden en meer informatie over belastingvoordeel voor elektrisch vervoer.

Steeds meer bedrijven kiezen voor een energiezuinige bedrijfsvoering. Energiebesparing levert een  kostenbesparing op. Heeft u een bedrijf of instelling dat meer dan 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m3 aardgas per jaar verbruikt?  Dan bent u wettelijk verplicht maatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar laten terug verdienen. De Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) ziet hierop toe.  

Ook geldt sinds 1 juli 2019 dat u zich moet houden aan de informatieplicht. Kijk voor meer informatie op wattjemoetweten.nl.

Er is een mogelijkheid om gebruik te maken van subsidie op de advieskosten.

 • Een energieadvies laat zien welke energiebesparingsmaatregelen er mogelijk zijn.
 • Een onafhankelijke adviseur komt bij u langs.
 • U ontvangt advies op maat.
 • U bepaalt zelf welke mogelijkheden u uitvoert

Op de kennisbank van InfoMil vindt u informatie over (wettelijke) mogelijkheden voor energiebesparing. Dit in relatie tot de gebied waarin u onderneemt. InfoMil is het informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein.

Afhankelijk van de sector waarin u onderneemt en het energieverbruik heeft wettelijke verplichtingen. Op de site van Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) vindt u hier meer informatie over.

Als u mogelijkheden ziet voor een zonneveld of windmolen op uw grond of bedrijfsdak neem dan contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris.

Het activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen  om energie te besparen. Vanaf 1 juli 2019 is dit veranderd (wet milieubeheer-inrichtingen). Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er nu een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te melden. Dit noemen we de informatieplicht.

Dit geldt voor Wm-inrichtingen die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (of een gelijke daarvan) per jaar verbruiken.

Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. Op rvo.nl.

Ook voor winkeliers zijn er energiescans. Deze scan heeft als doel snel energie te besparen met:

 • verlichting
 • koeling
 • verwarming.

Gemeente Ermelo geeft 50% korting op deze scan. De scan vraagt u aan bij Veluwe Duurzaam, het energieloket voor Ermelo,

Green Key is hét duurzaamheidskeurmerk voor bedrijven in recreatie en toerisme. De “kapstok” van Green Key helpt u om te verduurzamen. De voordelen zijn:

 • Imagoverbetering / promotie op vlak duurzaamheid
 • Verlaging van kosten door o.a. energiebesparing
 • Financiële voordelen via belastingmaatregelen
 • Heldere maatregelen voor verduurzaming
 • Het bedrijf is klaar voor de toekomst
 • Verbetering van de relatie met de overheid
 • Kennisvergroting op diverse terreinen
 • Eigen gegevens en processen uitgangspunt
 • Gebruikersvriendelijke, digitale invoer
 • Vermindering van regeldruk

De regering wil het gebruik van aardgas in de gebouwde omgeving uiterlijk in 2050 stoppen. De gemeenten hebben de taak de overstap van aardgas naar een duurzame warmtevoorziening te regisseren. Gemeenten stellen hiervoor uiterlijk in 2021 een plan op. Bent u ondernemer? Dan is het slim om nu al zoveel mogelijk rekening te houden met de komende overstap naar een andere warmtevoorziening voor ruimteverwarming. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door:

 • Te (blijven) werken aan energiebesparing.
 • Zelf actief te zoeken naar een duurzaam alternatief voor aardgas (voor in elk geval ruimteverwarming), zeker als uw huidige gasinstallatie aan vervanging toe is. Uw huisinstallateur of uw branchevereniging kan u hierbij misschien helpen.

Ook de te verwachten beprijzing van CO2-uitstoot door bedrijven is een reden om als ondernemer te zoeken naar een duurzame warmtevoorziening.