HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Vuurwerk verkopen

Vuurwerk verkopen

 • Wat is het?

  U hebt toestemming nodig om vuurwerk te verkopen aan burgers. Die toestemming heet een vergunning en deze vraagt u aan bij de gemeente. Daarnaast moet u zich ook houden aan de eisen voor de opslag van vuurwerk.  

  U kunt de vergunning voor het verkopen van vuurwerk op 2 manieren aanvragen: online of op papier via een aanvraagformulier

  Online vergunning aanvragen

 • Hoe werkt het?

  Voor het verkopen van vuurwerk aan burgers geldt het volgende: 

  • U hebt een vergunning nodig van de gemeente. 
  • U mag vuurwerk verkopen op de laatste 3 werkdagen van het jaar. Op zondag mag u geen vuurwerk verkopen. 
  • U mag geen vuurwerk verkopen aan jongeren onder de 16 jaar. 
  • U mag niet meer dan 25 kilo per levering verkopen. 
  • Op ieder vuurwerkproduct moet duidelijke Nederlandstalige gebruiksinformatie staan. 

  Vuurwerk opslaan: melding of vergunning? 

  Minder dan 10.000 kilo vuurwerk opslaan

  Als u maximaal 10.000 kilo consumentenvuurwerk wilt opslaan dan moet u 2 meldingen doen: 

  1. Een melding in het kader van het Vuurwerkbesluit. U kunt het formulier downloaden bij het kenniscentrum InfoMil
  2. Een melding via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).

  Meer dan 10.000 kilo vuurwerk opslaan

  Als u meer dan 10.000 kilo vuurwerk wilt opslaan hebt u een omgevingsvergunning en een verkoopvergunning nodig. Daarnaast moet u een melding doen.

  De omgevingsvergunning

  De omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online. U krijgt na 6 maanden antwoord. 

  Melding

  Als u de omgevingsvergunning hebt gekregen, doet u een melding in het kader van het Vuurwerkbesluit. U kunt het formulier downloaden bij het kenniscentrum InfoMil

  Eisen aan de opslag en verkoopruimte: 

  De ruimten waar u het vuurwerk bewaart en verkoopt, moeten voldoen aan strenge eisen: 

  • Een vaste loopafstand tussen het vuurwerk en de aanwezige brandslangen. 
  • Minimaal 5 meter afstand tot licht-ontvlambare stoffen en drukhouders. 
  • Er moet een veiligheidssymbool te zien zijn. 
  • Er geldt een verbod op roken en open vuur in het gebouw. 
  • De ruimten zijn op de begane grond. 
 • Wat moet ik doen?

  U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie: 

  • Waar (adres) u het consumentenvuurwerk wilt verkopen. 
  • Hoeveel vuurwerk u voor verkoop beschikbaar heeft en opslaat. 
 • Hoe lang duurt het?

  U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. 

  Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken

 • Aanvullende informatie

  Legaal vuurwerk is te herkennen aan de aanduiding 'bestemd voor particulier gebruik'. Op het etiket moet het volgende staan:

  • Een vermelding of afbeelding van het soort vuurwerk met de te verwachten effecten.
  • De (handels)naam en het adres van de in Nederland gevestigde fabrikant, importeur of handelaar.
  • Het artikelnummer van de fabrikant en het productiejaar. 
  • Goede Nederlandstalige gebruiksaanwijzing. 
  • De minimumleeftijd van de persoon aan wie het vuurwerk verkocht mag worden. 
  • De zin: uitsluitend buitenshuis te gebruiken. 
  • De NEM: de totale hoeveelheid pyrotechnische stof in het product. 

  Voldoet vuurwerk niet aan alle bovenstaande criteria? Dan is het illegaal. U mag geen illegaal vuurwerk verkopen.

 • Relevante producten