Vuurwerk en overlast

U mag vuurwerk afsteken op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Op andere tijden is het verboden. Vuurwerk kopen mag alleen op 29, 30 of 31 december bij een erkende handelaar. Als u zich niet aan de wettelijk vastgestelde tijden houdt, kan de politie u een forse boete geven. 

  • Omdat 31 december op zondag valt, mag carbid schieten alleen op 30 december tussen 10.00 en 00.00 uur. Het schieten mag alleen op plekken buiten de bebouwde kom. Doe hiervan een melding. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Helaas ontstaat er elke jaarwisseling schade door vuurwerk en vernielingen. U kunt zelf meehelpen om schade zoveel
mogelijk te voorkomen: 

- Zorg dat brandbare materialen achter slot en grendel staan.

- Zet afvalcontainers in de schuur of op een minder toegankelijke plek.

- Zet geen oud papier op straat.

- Zet geen afval naast ondergrondse afvalcontainers.

- Zet uw oude kerstboom niet op straat.

- Bent u aan het verbouwen? Haal uw (bouw)container weg of sluit deze goed af.

- Sluit tijdens de jaarwisseling alle ramen van uw woning.

- Verlaat u op oudejaarsavond uw woning? Doe deuren op slot, laat een lamp branden en vraag uw buren om een oogje in het zeil te houden.

Vuurwerkoverlast

Vuurwerkoverlast in je woonomgeving is altijd vervelend. En soms zelfs ronduit gevaarlijk. De politie roept inwoners op om schade of overlast door (verboden) vuurwerk actief te melden. Bel bij een (levens)gevaarlijke situatie met het noodnummer 112.

Is de situatie niet gevaarlijk? Meld de overlast dan via het meldformulier op www.politie.nl of bel via 0900 88 44. U kunt vuurwerkoverlast ook direct bij de gemeente melden via www.ermelo.nl/meldpunt.