HOME  |  Overzicht van alle producten en diensten  |  Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

 • Wat is het?

  U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

  Begraven of cremeren, een urn of verstrooiing van de as, een eigen of een algemeen graf, een locatie voor de laatste rustplaats; het zijn vaak lastige vraagstukken. De uitvaartverzorger en de beheerder van de begraafplaats kunnen u informeren over alle mogelijkheden. 

  In Ermelo zijn meerdere begraafplaatsen. De gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren, aan de Varenlaan, waar ook een Rooms Katholiek gedeelte is en bijzondere begraafplaatsen. De gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren wordt beheerd door het gemeentebestuur. De bijzondere begraafplaatsen, in Staverden bij de Zendingskerk en de instellingsbegraafplaatsen, hebben eigen beheerders.

  De gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren in de gemeente Ermelo kent eigen graven en algemene graven.

  Eigen (kinder) graf

  Een eigen graf, grafkelder of kindergraf is een graf waarvoor een bepaald  persoon, de rechthebbende, het recht heeft om hierin iemand te laten begraven. In een eigen graf kunnen maximaal twee of drie overledenen worden begraven. Een eigen kindergraf is geschikt voor één overleden kind. De rechthebbende van het graf beslist wie in het graf wordt begraven Bij overlijden van de rechthebbende moet binnen zes maanden het recht op het graf worden overgeschreven. Meestal is dat een familielid.

  U kunt de rechten van een eigen (kinder)graf(-kelder) voor onbepaalde tijd of voor een periode van 20, 30 of 40 jaar afsluiten. U kunt na het verstrijken van deze periode, tegen betaling de termijn met een periode van tien of twintig jaar verlengen.

  Algemeen graf

  De rechthebbende van een algemeen graf is de gemeente. In een algemeen graf worden maximaal drie overledenen begraven. De gemeente bepaald wie er in een algemeen graf worden begraven. De overledene krijgt 20 jaar grafrust, daarna wordt het graf geruimd. De stoffelijke resten worden dan overgebracht naar een verzamelgraf.

  ​Gedenkplek voor immatuur 

  Een immatuur is een overleden kindje na een zwangerschapsduur van minder dan 24 weken. Vanaf 24 weken zwangerschap schrijft de Wet op de lijkbezorging voor dat een doodgeboren kindje begraven of gecremeerd moet worden. Bij een zwangerschapsduur korter dan 24 weken is er geen verplichting tot begraven of cremeren. 

  Als ouders hebt u in de gemeente Ermelo de keuze om uw kindje na een zwangerschap korter dan 24 weken:

  • te laten begraven op een gemeenschappelijke immaturenveld.
  • te laten begraven in een particulier of algemeen graf.
  • te begraven in uw eigen grond dat in uw bezit is. Mocht u uw kindje elders willen begraven, dan is er toestemming nodig van de eigenaar van de grond.
  • te laten cremeren.
  • in het ziekenhuis achter te laten.

  Op de gemeentelijke begraafplaats is een gemeenschappelijk gedenkplek voor overleden kindjes korter dan 24 weken zwangerschap. Op het veldje staat een gedenkteken. Bij dit gedenkteken kunt u een keitje leggen waarop u de naam van uw kindje, een gedicht of een persoonlijke tekst kunt laten graveren. Het is een plek om uw kindje te gedenken zonder dat u een volledige begrafenis of crematie hoeft te regelen.

  Crematie

  De gemeente heeft geen eigen crematorium. De dichtstbijzijnde crematoria zijn gevestigd in Leusden, Ugchelen (Apeldoorn), Lelystad en Zwolle.

  De gemeentelijke begraafplaats heeft verschillende mogelijkheden voor asbestemming

  • Een urnennis binnen in het columbarium
  • Een urnennis buiten in een zuil
  • Een urnengraf buiten

  Asverstrooiing

  Nabestaanden mogen de as van een overleden dierbare ook zelf verstrooien op een dierbare plek. Hiervoor is wel toestemming nodig van de eigenaar van de grond. De as kan ook in een urn thuis worden bewaard. 
  Het is mogelijk om de as te verstrooien op het verstrooiveld van de begraafplaats.

  Bereikbaarheid

  Gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren

  Varenlaan 27

  3852 CP  Ermelo                                                                                                                                                                                               

  Openbaar vervoer

  Gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren is bereikbaar met buurtbuslijn 501

  Dienstregeling buurtbus Ermelo

 • Hoe werkt het?

  U mag de overledene op zijn vroegst 36 uur nadat hij of zij is overleden, begraven of cremeren. En niet later dan 6 werkdagen na het overlijden.

  Begraven of cremeren na 6 werkdagen

  Bij begraven of cremeren na 6 werkdagen is toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente en van een arts. U kunt bijvoorbeeld toestemming aanvragen om godsdienstige redenen. Of als familie uit een ver land de uitvaart wil bijwonen.

  Begraven of cremeren binnen 36 uur

  Als u de overledene binnen 36 uur wilt begraven of cremeren, hebt u toestemming nodig van:

  • de officier van justitie;
  • de burgemeester van de gemeente waar het lichaam zich bevindt.

  Een uitvaartonderneming vraagt namens u toestemming of uitstel van de begrafenis of crematie.

 • Wat moet ik doen?

  Uw uitvaartondernemer vraagt de toestemming aan bij de gemeente en doet ook aangifte van overlijden. U hoeft dit niet zelf te doen. Ook als u de overledene eerder wilt begraven of cremeren of juist uitstel wilt aanvragen, regelt uw uitvaartondernemer dit voor u.

  Voor asverstrooiing kunt u contact op nemen met de beheerder van de begraafplaats, telefoonnummer (0341) 56 71 71.

 • Wat kost het?

  • Recht op het graf
   • Het tarief voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf
    • voor een periode van 20 jaar voor 2 overledenen € 2.100,00
    • voor een periode van 20 jaar voor 3 overledenen € 2.630,00
    • voor een periode van 30 jaar voor 2 overledenen € 3.155,00
    • voor een periode van 30 jaar voor 3 overledenen € 3.940,00
    • voor een periode van 40 jaar voor 2 overledenen € 4.210,00
    • voor een periode van 40 jaar voor 3 overledenen € 5.260,00
    • voor onbepaalde tijd voor 2 overledenen € 8.810,00
    • voor onbepaalde tijd voor 3 overledenen € 11.010,00
    • het tarief voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf met 10 jaar € 1.055,00
    • het tarief voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf met 20 jaar € 2.100,00
    • het tarief voor het begraven van een stoffelijk overschot in een particulier graf of een algemeen graf ma t/m vr € 910,00 en op zaterdag € 1.130,00
   • het tarief voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf
    • voor een periode van 20 jaar voor 1 overledene € 525,00
    • voor een periode van 30 jaar voor 1 overledenen € 785,00
    • voor een periode van 40 jaar voor 1 overledenen € 1.055,00
    • het tarief voor het verlengen van het uitsluitend recht op een kindergraf met 10 jaar € 260,00
    • het tarief voor het verlengen van het uitsluitend recht op een kindergraf met 20 jaar € 525,00
    • het tarief voor het begraven van een stoffelijk overschot in een particulier kindergraf € 455,00 op zaterdag € 570,00

  De uitgebreide tarieventabel 2020

 • Meer informatie?

  Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats de heer B. (Barco) van de Ruitenbeek, telefoonnummer (0341) 56 71 71 of mailen naar begraafplaats@ermelo.nl.