Fout in uw gegevens?

  • In Nederland gebruiken veel overheidsorganisaties uw gegevens.
  • Het gaat om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld gebouwen.
  • Het is dus belangrijk dat al die gegevens kloppen.
  • Staat er toch een fout in een registratie? Dan moet deze snel worden hersteld.
  • Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het herstellen van een fout in een overheidsregistratie. 
Een melding doen bij het MFO

Hoe werkt het Meldpunt Fouten in Overheidsorganisaties

'Om je goed van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel overheidsorganisaties jouw gegevens. Het is dus belangrijk dat die gegevens kloppen.’

‘Ontdek je een fout in jouw gegevens bij de overheid? Dan is het zaak dat deze snel hersteld wordt. Meld de fout eerst bij de organisatie waar je deze opmerkt, daar moet het opgelost worden.’

‘Soms is dat lastig, omdat niet altijd duidelijk is bij wie of welke organisatie je nu precies moet zijn. Zo kunnen meerdere organisaties bij de fout betrokken zijn en dat maakt een oplossing ingewikkeld.’

‘Als je niet weet bij welke organisatie je moet aankloppen om de fout te herstellen, kun je terecht bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties.
Wij brengen mensen en overheidsorganisaties met elkaar in contact om samen naar een oplossing te zoeken.’

‘Zo helpen we jou om onjuiste gegevens aan te passen en de problemen die daardoor zijn ontstaan, op te lossen.’

‘Ook doen we ons best om negatieve gevolgen, zoals brieven en boetes, waar mogelijk tijdelijk stop te zetten. Zo doen we er alles aan dat jij, zo lang er nog geen oplossing is, niet verder in de problemen komt.’

‘En als de organisatie er zelf niet uitkomt? Wij werken samen met álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot jouw gegevens weer kloppen.’

‘Dus: zijn jouw gegevens niet juist en weet je niet waar je terechtkunt? Of komt de organisatie er zelf niet uit? Meld je dan bij het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties. Je vindt ons via www.rvig.nl/mfo.
Wij helpen je om fouten te herstellen.