Werkzaamheden in bosgebied Ruigeveld

In januari beginnen we met kapwerkzaamheden in het gemeentelijke bosgebied Ruigeveld. Dat is het gebied tussen Ericalaan en Putterweg. We voeren de werkzaamheden voor het broedseizoen (half maart) uit.

Bomen kappen voor een beter bosgebied

Het kappen is nodig om de bomen die blijven staan, meer licht te geven. Dit verbetert de groei van oudere, maar vooral ook jonge bomen. Zo proberen we om voor de lange termijn een gezond en gevarieerd bosgebied te houden. We kappen de bomen volgens een door het gemeentebestuur vastgesteld beheerplan.

Het gekapte hout wordt duurzaam gebruikt

De gekapte bomen komen in verschillende duurzame houtproducten terecht. Bijvoorbeeld als bouwhout, spaanplaat en pallets. Een deel van de gekapte bomen wordt verwerkt tot brandhout.

Er kan overlast ontstaan

Door de werkzaamheden kan er overlast ontstaan. Zo zullen in een deel van de bospaden diepe sporen worden gereden. Als de werkzaamheden klaar zijn, en als het weer het toelaat, knappen we de paden op.