Beleidsadviseur wonen (senior)

 • 36 uren per week
 • Wonen
 • HBO
 • € 4.211 - € 5.997

Als senior beleidsadviseur Wonen ben je ambtelijk de spil in al deze ontwikkelingen. Met je ervaring en kennis geef je samen met je collega’s invulling aan de ambities van de gemeente. Zo ontwikkel je samen met je collega’s beleidsinstrumenten op het gebied van o.a. woningbouw, aandachtsgroepen, verdeling van woonruimte, flexwonen en wonen & zorg. Je vervult hierin een coördinerende rol. Je vertegenwoordigt de gemeente in lokale, regionale en provinciale overleggen en adviseert het college actief over een groot aantal aan wonen gerelateerde onderwerpen.

Dit ga je doen

Ermelo heeft flinke ambities op het thema wonen. In 2021 is de gemeentelijke woonvisie Ermelo 2030: Exclusief wonen voor iedereen vastgesteld. De focus ligt daarin op drie onderdelen: toekomstbestendige buurt(schappen), een woningbouwprogramma dat in balans is en passend en betaalbaar wonen. In het coalitieakkoord van het huidige college heeft wonen een prominente plek gekregen.

Het beleidsterrein wonen staat voor een aantal complexe uitdagingen: de druk op de woningmarkt is hoog waardoor veel huishoudens met verschillende achtergronden een plek om te wonen zoeken in Ermelo. Daarnaast is het beleidsterrein beleidsmatig volop in beweging: in maart 2023 heeft Ermelo de regionale woondeal Noord-Veluwe ondertekend, er wordt een aanpassing van de Huisvestingswet voorzien en er is andere nieuwe wetgeving op komst. 

Als senior beleidsadviseur Wonen ben je ambtelijk de spil in al deze ontwikkelingen. Met je ervaring en kennis geef je samen met je collega’s invulling aan de ambities van de gemeente. Zo ontwikkel je samen met je collega’s beleidsinstrumenten op het gebied van o.a. woningbouw, aandachtsgroepen, verdeling van woonruimte, flexwonen en wonen& zorg. Je vervult hierin een coördinerende rol. Je vertegenwoordigt de gemeente in lokale, regionale en provinciale overleggen en adviseert het college actief over een groot aantal aan wonen gerelateerde onderwerpen.

Om je werk met voldoening te kunnen doen volg je relevante ontwikkelingen op het gebied van wonen. Je zoekt verbinding en samenwerking met collega’s vanuit verschillende beleidsterreinen (zoals zorg, vastgoed, ruimtelijke ordening en duurzaamheid) en partners uit de samenleving, ook als sprake is van tegenstrijdige belangen.

Je talenten

Van de senior beleidsadviseur wonen wordt een actieve en verbindende rol verwacht. Je hebt plezier in je werk, bent resultaat gericht en maakt collega’s graag wegwijs in het werkveld wonen. Je straalt energie en doorzettingsvermogen uit. Juist deze eigenschappen maken je tot een senior beleidsadviseur/projectleider zeker in combinatie met een HBO of WO werk- en denkniveau, waaruit volgt:

 • Je bent deskundig op het werkgebied van wonen/volkshuisvesting en hebt meerjarige werkervaring (minimaal 5 jaar);
 • Je hebt uitstekende adviesvaardigheden en een goede politiek/bestuurlijke antenne;
 • Je zoekt op een ongedwongen manier de samenwerking met collega’s, in regionaal verband met andere gemeenten, met woningcorporaties en met andere partners in ons netwerk;
 • Je hebt ervaring met participatietrajecten met bewoners, huurders en maatschappelijke instellingen.

Maar bovenal ben je een prettige collega om mee samen te werken en die past in onze netwerkorganisatie! 

Dit krijg je van ons

 • Een fijne werksfeer, collegiale samenwerking, openheid, vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid en de mogelijkheid om te groeien en te ontwikkelen
 • De functie (medewerker ontwikkeling II) is gewaardeerd in schaal 11, met een minimumsalaris van € 4.211 tot een maximum van € 5.997 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.
 • Er wordt een dienstverband aangegaan van 36 uur voor de duur van een jaar met de intentie het dienstverband om te zetten naar dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05%, dat is opgebouwd uit onder andere een eindejaarsuitkering en vakantiegeld. Naast dat je dit kan laten uitbetalen kun je ook gebruik maken van een fiscaal voordeel door gebruik te maken van bijvoorbeeld ons fietsplan of je contributie voor de vakbond
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,23 per km (max. 40 km enkele reis, mogelijkheid om fiscaal uit te ruilen met je IKB) of je volledige reiskosten als je met het ov reist.
 • Je werkplek bevindt zich in het prachtige, modern vormgegeven Huis van Ermelo.
 • Een goede pensioenregeling bij het ABP.
 • Kortingen op verschillende verzekeringen (IPAP, CZ, IZA, Menzis of een van de andere privéverzekeringen).
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van het generatiepact vanaf 60 jaar.
 • Elke werknemer krijgt een mobiele telefoon in bruikleen. Deze mobiele telefoon mag ook privé worden
  gebruikt.

Bekijk al onze arbeidsvoorwaarden.