Right to Challenge

Kunt u sommige taken van de gemeente slimmer, beter of makkelijker uitvoeren? Dan vragen we u om uw plannen!

Dat is Right to Challenge, het ‘Recht’ om taken van de gemeente over te nemen als u dat beter kan. We willen Right to Challenge op een makkelijke manier mogelijk maken in Ermelo. Zo wordt het voor inwoners aantrekkelijk om mee te doen. We houden een adviserende en helpende rol. Het gaat om het beter of slimmer uitvoeren van bestaand beleid. Maar ook nieuwe ontwikkelingen en ideeën waarvoor al geld is gereserveerd. Dit geld nemen inwoners over als zij hun idee gaan uitvoeren.

Right to Challenge past binnen onze veranderende samenleving. We snappen dat bewoners waarde en kwaliteit aan diensten en hun leefomgeving toevoegen. Bij die energie van de samenleving willen we aansluiten. Het ‘Recht’ ligt bij u als inwoners.

De samenleving verandert: overal in Nederland zien we inwonerparticipatie toenemen en maatschappelijke nieuwe ideeën groeien. Ook in Ermelo zien we dat de rollen van inwoners, organisaties en de gemeente veranderen. We willen ons beleid en onze dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van u als inwoner en ondernemer. Horend bij deze tijd.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben een notitie vastgesteld over deze "Right to Challenge".

Heeft u plannen?

Neem dan contact om met onze bestuursadviseur Mirte Aalbers. Zij denkt graag met u mee. Mirte is te bereiken via m.looijenga@ermelo.nl en 0341 56 73 57