Inclusieagenda Ermelo 2020

Hoe is de Inclusieagenda Ermelo 2020 gemaakt?

Op 28 maart, 1 april en 15 april 2019 zijn bijeenkomsten in het gemeentehuis van Ermelo gehouden. Via website, sociale media en een advertentie in Ermelo’s Weekblad werd duidelijk gemaakt dat iedereen welkom was om mee te praten over de inclusieagenda van Ermelo. Bij iedere bijeenkomst waren individuele inwoners en organisaties aanwezig. Per thema zijn de obstakels en oplossingen besproken. Regelmatig werd duidelijk dat er al een oplossing was, maar dat die niet bekend (genoeg) was bij de doelgroep.

Check bij experts

De opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de bijeenkomsten zijn besproken met experts. De volgende vragen werden gesteld: - Wordt het al gedaan? - Wie moet het doen? - Wat zijn de kosten? - Wat moet erbij?

Thema’s

Er zijn 8 thema’s:

  1. Communicatie
  2. Begrip en sociale acceptatie
  3. Onderwijs en ontwikkeling
  4. Thuis
  5. Werk en inkomen
  6. Vrije tijd
  7. Vervoer
  8. Welzijn, gezondheid en ondersteuning

Publieksvriendelijke versie

Dit is de publieksvriendelijke versie van de Inclusieagenda Ermelo 2020. Het is korter en geschreven in makkelijke taal. Als u precies wilt weten wat er in de Inclusieagenda staat, moet u de officiële versie lezen. Die is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Ermelo. De officiële versie kunt opvragen door een mail te sturen naar gemeente@ermelo.nl.