Commissie Naamgeving Openbare Ruimte en Gebouwen (NORG)

De Stationsstraat, Champignonlaan, Máximalaan of  het Pauwenplein klinken je vast niet onbekend in de oren. Allemaal straten in Ermelo. Maar wie bepaalt nou zo’n straatnaam. De commissie Naamgeving Openbare Ruimte en –Gebouwen (NORG) zorgt voor het toekennen van straat- en wegaanduidingen. Daar vallen ook namen van onderdelen van openbare ruimtes en gebouwen onder. Deze commissie bestaat uit vier personen, twee ambtelijke commissieleden en twee burgerleden.

De commissie NORG vergadert ongeveer één keer per kwartaal en beoordeelt de namen voor straten en openbare ruimten en gebouwen.