Commissie Naamgeving Openbare Ruimte en Gebouwen (NORG)

De Stationsstraat, Champignonlaan, Máximalaan of  het Pauwenplein klinken je vast niet onbekend in de oren. Allemaal straten in Ermelo. Maar wie bepaalt nou zo’n straatnaam. De commissie Naamgeving Openbare Ruimte en –Gebouwen (NORG) zorgt voor het toekennen van straat- en wegaanduidingen. Daar vallen ook namen van onderdelen van openbare ruimtes en gebouwen onder. Deze commissie bestaat uit vier personen, twee ambtelijke commissieleden en twee burgerleden.

De commissie NORG vergadert ongeveer één keer per kwartaal en beoordeelt de namen voor straten en openbare ruimten en gebouwen. 

Vergadering donderdag 18 maart

De commissie NORG vergadert op donderdag 18 maart van 13.30 tot 15.00 uur. Door de coronamaatregelen is de vergadering digitaal. Deze vergadering is openbaar. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Neem voor aanmeldingen, vragen of opmerkingen contact op met ambtelijk secretaris Dik Karssen.

Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Vaststelling agenda
  4. Naamgeving locatie CPO Vogelvlucht
  5. Naamgeving locatie Veldwijk
  6. Rondvraag en sluiting