Energielabel C kantoorgebouwen

De rijksoverheid heeft bepaald dat per 1 januari 2023 elk kantoorgebouw in Nederland minimaal energielabel C moet hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag u het gebouw vanaf 2023 feitelijk niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. Als het goed is bent u hierover eerder geïnformeerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De gemeente Ermelo is bevoegd om deze wetgeving te handhaven. Dit houdt in dat de gemeente kan controleren of uw kantoorpand voldoet aan de Label C-verplichting en indien dat niet het geval is kan de gemeente Ermelo besluiten om handhavend op te treden.

Wilt u vóór 16 juni 2023 via onderstaand formulier laten weten welke situatie op uw kantoorgebouw van toepassing is? 

Geef uw reactie