Aanbestedingen

De gemeente maakt de (EU) openbare opdrachten via deze pagina bekend aan aanbieders van leveringen, diensten en werken.

Hoe werkt het

Onder 'actuele aanbestedingen' ziet u een overzicht. De aanbestedingsstukken zijn, behalve anders aangegeven, te downloaden via Mercell en/of Tenderned. Afhankelijk van de aanbesteding maakt de gemeente een keuze uit een van deze sites. De documenten zijn te downloaden bij de publicatie van de aanbesteding.

Hulp nodig?

Vragen over deze pagina? Neem dan contact met ons op via inkoop@ermelo.nl. Vragen over gepubliceerde aanbestedingen stel u via de in de advertentie genoemde contactpersoon.

Meer informatie

Uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit koopt de gemeente Ermelo regelmatig gezamenlijk met andere gemeenten in onder de naam Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV).

 • De deelnemende gemeenten hebben een gezamenlijk inkoopbeleid en gezamenlijke inkoopvoorwaarden.
 • U vindt alle informatie hierover op de website van de ISNV.

 

Op dit moment zijn er geen actuele aanbestedingen. 

 • Europese Aanbesteding brandstof voor voer- en vaartuigen. Verwachte publicatie 1e kwartaal, 2024. Deze aanbesteding wordt uitgevoerd samen met de gemeente Elburg.
 • Onderhandse Aanbesteding riolering. Verwachte publicatie, 2e kwartaal, 2024.
 • Europese Aanbesteding vervangen voertuigen wagenpark. Verwachte publicatie,2e kwartaal, 2024.
 • Europese Aanbesteding groen onderhoud. Verwachte publicatie, 2e kwartaal, 2024.
 • Europese Aanbesteding, bouw nieuwe gemeente werf. Verwachte publicatie, 4e kwartaal, 2024.
 • Onderhandse Aanbesteding levering verhardingen (grind, half verhardingen, enzovoort.). Verwachte publicatie, 2e kwartaal, 2024.
 • Europese Aanbesteding Bos- en Heide onderhoud. Verwachte publicatie, 2e kwartaal, 2024.
  Onderhandse Aanbesteding Bodemsanering. Verwachte publicatie, 2e /3e kwartaal, 2024.

Voor de inhuur van externen boven schaal 9 (CAO gemeenten) maakt de gemeente gebruik van een Dynamisch Aankoop Systeem. Leveranciers en zelfstandigen kunnen zich hiervoor gratis aanmelden door een account op te maken. U kunt zich aanmelden voor verschillende categorie├źn

TenderNed is het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid en bestaat uit twee onderdelen. Een aankondigingenplatform waar aanbestedende diensten hun aankondigingen publiceren. En een applicatie waarmee aanbestedingen volledig digitaal kunnen verlopen.

Ga naar TenderNed

De klachtenregeling heeft tot doel klachten snel en laagdrempelig af te handelen. Mogelijke klachten over de aanbesteding of een onderdeel daarvan kunnen op het klachtenmeldpunt worden gemeld.

De gemeente Ermelo maakt gebruik van het klachtenloket van de Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe. Voor meer informatie over de klachtenregeling en het indienen van een klacht verwijzen wij u naar: www.isnv.nl/klachten.