Bedrijventerrein Veldzicht Noord laatste fase afgerond

De afronding van het laatste gedeelte van Bedrijventerrein Veldzicht Noord in Ermelo markeert een belangrijke mijlpaal. Gelegen tussen de Fokko Kortlanglaan, Middelerf, spoor/Kolbaanweg en Lokhorstweg, biedt dit terrein nu ruimte aan 5 grote bedrijfskavels.

“Deze ontwikkeling voldoet aan de oorspronkelijke doelstelling om kleinschalige bedrijvigheid te stimuleren die harmonieert met het bestaande bedrijventerrein.” aldus wethouder Hugo Weidema.

Van weiland naar bedrijvigheid

Wat ooit enkele huizen te midden van weilanden en een aantal schuren waren, heeft nu een nieuwe bestemming gekregen. Zo'n 15 jaar geleden begon de planontwikkeling voor dit laatste deel, met uitgebreide onderzoeken en aanpassingen aan het bestemmingsplan. De focus lag op het creëren van ruimte voor lokale bedrijven met duurzame gebouwen.

Bouw- en woonrijp

De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet. Waaronder de aankoop van grond, bodemonderzoeken, aanleg van een grondwal, herinrichting van een grote wadi voor hemelwateropvang en de sloop van een woning en bijgebouwen. Ook werd vervuilde grond gesaneerd om verdere bouw- en ontwikkelingswerkzaamheden mogelijk te maken. Tegelijkertijd zijn er waterhuishoudkundige maatregelen genomen. Zoals de aanleg van wadi's en watergangen, en de installatie van een infiltratieriool om wateroverlast bij zware regenval te verminderen.

Nieuwe rondweg

Het geheel is nu klaar. Alle 5 bedrijfskavels zijn verkocht of gereserveerd. De nieuwe rondweg heeft de naam Lokhorstweg gekregen, als verlengstuk van de bestaande Lokhorstweg en sluit aan op het Middelerf.