Leven met de wolf

Er leven 3 wolvenroedels op de Veluwe en 1 wolvenroedel in Drenthe. De wolf is wettelijk beschermd. Dit betekent dat we moeten leren samenleven met de wolf. 

Onze gemeente heeft een groot buitengebied met heide, bos, water en zandvlaktes. Deze gaan over in weide- en akkerbouw. Er komen veel soorten planten en dieren voor. In Ermelo kan de wolvenroedel zich genoeg voeden met wild, zoals reeën, zwijnen en herten. Niet in het wild levende (vee)dieren, zoals schapen, kunnen worden beschermd met een wolfwerend hek.

Organisatie BIJ12 geeft namens de provincie informatie over het beschermen van vee en de aanschaf van preventieve maatregelen. Kijk hiervoor op de website van BIJ12. BIJ12 regelt geen subsidie voor het beschermen van vee. Hier zijn de provincies zelf verantwoordelijk voor. Kijk voor meer informatie over deze subsidie op de website van Provincie Gelderland.

Wolven en mensen

Een wolf is heel schuw en voorzichtig. En is niet geïnteresseerd in de mens. Hij is goed in staat om een natuurlijke prooi te pakken. In onze omgeving zijn voldoende prooien zoals reeën, zwijnen en herten. De wolf ziet de mens niet als prooi en valt meestal geen mensen aan. Loslopende honden lopen wel iets meer risico.

Wat te doen als u een wolf ziet?

 • Zorg dat u meer dan 50 meter afstand houdt.
 • Loop de wolf nooit achterna, en ren ook nooit weg.
 • Draai u niet om, maar neem langzaam afstand (loop achteruit).
 • Voer een wolf nooit (en geen enkel ander wild levend dier).

Komt de wolf toch op u af? Maak u dan groot en rek u uit. Klap dan in uw handen en praat luid en duidelijk. Nadert de wolf nog steeds? Pak een stok of stenen en gooi die naar de wolf.

Heeft u een wolf gezien? Meld dit dan via Wolven in Nederland.

Wolf melden

Wolven en honden

Een wolf is een roofdier en kan uw hond als bedreiging in zijn leefgebied zien. De wolf kan tot een aanval overgaan. Om dit te voorkomen is het belangrijk om:

 • Met uw hond op de paden te blijven.
 • Uw hond onder controle te houden.
 • Uw hond alleen los te laten in gebieden waar dit is toegestaan.
 • Heeft u uw hond niet onder controle? Houd uw hond dan aangelijnd.

Let als eigenaar goed op of uw hond zich anders gedraagt. Uw hond ruikt 10.000 keer beter dan wij. Zijn neus is daarmee ook het belangrijkste zintuig in het waarnemen van eventuele wolven in de omgeving.

Hoe voorkomt u een ontmoeting tussen een wolf en uw hond?

 • Ga niet met schemering het bos in. Denk aan de rust voor het wild. En de jacht van de wolf.
 • Volg de regels die op de borden staan. Dit geldt overal in de bossen.
 • Blijf op de paden (zowel wandelend als op de fiets).
 • Houd uw hond aangelijnd waar dat verplicht is.
 • Laat uw hond in een losloopgebied alleen loslopen, als u zeker weet dat uw hond onder controle is.
 • Heeft u uw hond niet onder controle? Lijn uw hond dan aan.

Wat doet u als uw hond toch oog in oog staat met een wolf?

 • Roep uw hond bij u.
 • Zet uw hond het liefst tussen uw benen in (u bent samen sterk en u beschermt uw hond).
 • Komt de wolf toch op u en uw hond af? Maak u dan groot, rek uit, klap in uw handen en praat luid en duidelijk.

Beleid en plan

Het beleid over dit beschermde diersoort ligt bij de Provincie en is vastgelegd in het interprovinciaal wolvenplan. Kijk hiervoor op de website van de provincie Gelderland