In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

 • Als u een aanvraag of bezwaar heeft ingediend en de gemeente beslist niet op tijd, kunt u de gemeente in gebreke stellen.
 • Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken alsnog te beslissen.
 • Doet de gemeente dit niet, dan moet zij een bedrag aan u betalen.
 • Dit bedrag heet een dwangsom.
 • De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar.
 • Als er voor uw aanvraag of bezwaar geen wettelijke termijn geldt, houdt u 8 weken aan als beslistermijn.
 • Als de gemeente meer tijd nodig heeft om te beslissen, kan zij de termijn verlengen.
 • De gemeente moet u hierover altijd een bericht sturen.
Inloggen met DigiD Dwangsom aanvragen

 • Binnen 2 weken na ontvangst van uw aanvraagformulier dwangsom beslist de gemeente over uw aanvraag.
 • Doet de gemeente dit niet?
 • Dan moet zij een dwangsom betalen voor elke dag na de termijn dat zij niet beslist.
 • In het uiterste geval kunt u ook naar de rechter stappen. Dit heet 'een beroep indienen'. 
 • De rechter kan bepalen dat de gemeente binnen 2 weken moet beslissen.
 • De rechter kan ook een dwangsom vaststellen als de gemeente niet binnen 2 weken beslist.