Gemeente aansprakelijk stellen

 • Er zijn 2 soorten schade waarvoor u een verzoek tot schadevergoeding kunt indienen.
  • Schade die u heeft door iets dat de gemeente heeft gedaan of juist niet heeft gedaan.
  • Schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt.
 • De gemeente beoordeelt uw verzoek om schadevergoeding.
 • Als de gemeente vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade (of een deel ervan) vergoed.
Inloggen met DigiD Schadevergoeding aanvragen

Als u verzekerd bent, meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente.

Als u niet verzekerd bent, dient u het verzoek om schadevergoeding zelf in bij de gemeente. 

Vermeld in uw verzoek om schadevergoeding de volgende gegevens:

 • Naam, adres en telefoonnummer.
 • Omschrijving van de gebeurtenis (met plaats, datum en tijd).
 • Omschrijving van de schade.
 • Het schadebedrag.
 • Namen van de specialisten die de schade hebben bekeken.
 • Uw rekeningnummer (IBAN) voor eventuele uitbetaling van de schadevergoeding.
 • Waarom u de gemeente aansprakelijk stelt.

Wij hebben het volgende nodig om uw verzoek om schadevergoeding te behandelen:

 • Een bewijs van de opgelopen schade.
 • Een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade. Bijvoorbeeld een rekening van de reparatie.
 • Een beschrijving van wat er gebeurd is en hoe de schade is ontstaan (bijvoorbeeld een proces verbaal van de politie bij een ongeluk).
 • Eventueel een ondertekende getuigenverklaring.
 • Eventueel foto's. 

De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u binnen 2 weken bericht.