Kadastrale informatie

  • Het Kadaster verzamelt gegevens over (eigendoms)grenzen van een stuk grond, erfpacht, hypotheken en beslagen.
  • Kadastrale informatie vraagt u op bij het Kadaster.