Bouw van ruim 260 woningen op De Horsterhoeve dichterbij

Er komen ruim 260 woningen op het recreatiepark De Horsterhoeve aan de Horster-Engweg 17.  Naar verwachting kan in de loop van 2025 worden gestart met de bouw. Eind vorig jaar heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen

De gemeenteraad wordt gevraagd het bestemmingsplan daarvoor vast te stellen

Het plan bevat een mix van woningen voor zowel starters als doorstromers. De helft van het aantal woningen valt in het sociale segment.

De gemeente heeft een ambitieuze woningbouwopgave

Tot 2030 wil de gemeente 1500 woningen bouwen. Dat staat in de woningdeal. Dat doen we door nieuwe woningen te bouwen en door recreatiewoningen om te zetten naar nieuwe woonlocaties. Het plan voor de Horsterhoeve levert een belangrijke bijdrage aan dit doel.