Verordeningen en regelingen

De gemeenteraad stelt regels vast om de gemeente netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Deze regels staan in verordeningen. Alle verordeningen en regels die nu gelden vindt u op overheid.nl.

Verordeningen zoeken op Overheid.nl

Algemene Plaatselijke Verordening

De belangrijkste gemeentelijke verordening is de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan de regels op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Legesverordening

In de legesverordening staan de kosten die u betaalt voor de dienstverlening van de gemeente. De actuele legesverordening staat op de website overheid.nl.