Hoe werkt de raad

Link naar animatie op YouTube

De gemeenteraad van Ermelo werkt met Politieke Avonden.  Deze avonden zijn om de week op woensdag. Kijk hier voor het vergaderschema (pdf, 74 KB).

Een Politieke Avond bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

Scroll de tabel om meer te zien
Tijd Onderdeel Bijzonderheden
18.40 uur - 19.25 uur Tafelronde 1 Twee gelijktijdige overleggen en Agendacommissie
19:30 uur - 20.15 uur Tafelronde2 max. drie gelijktijdige overleggen
20.20 uur - 21.05 uur Tafelronde 3 max. drie gelijktijdige overleggen
21.15 – max 22.30 uur Raadsvergadering  

U kunt tijdens de hele avond informeel met raadsleden in gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee. Vanaf 18.40 gaan de raadsleden en fractievertegenwoordigers uiteen in drie Tafelrondes. In de tussentijd vergadert ook de agendacommissie over de Politieke Avond van twee weken later. 

Voor de drie tafelrondes geldt dat ze bestaan elk uit maximaal drie aparte Tafels. Elke Tafel heeft een eigen onderwerp. De raadsleden en fractievertegenwoordigers hebben drie kwartier de tijd om het onderwerp te bespreken.  Deze Tafels kunnen informatief van aard zijn, waarin de raadsleden alle belangrijke informatie krijgen.
Wilt u met de raadsleden van gedachten wisselen over een onderwerp dat beeldvormend op de agenda staat? U bent van harte welkom. Neem van tevoren wel even contact op met de raadsgriffie.
Het andere type tafel is oordeelsvormend. Hierin gaan de raadsleden met elkaar en het college in debat. Is het aan het einde van deze 45 minuten besluitrijp? Dan komt het raadsvoorstel twee weken later als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering.
Zo bespreekt de raad elke Politieke Avond maximaal zes onderwerpen. Deze onderwerpen komen vanuit het college of vanuit de gemeenteraad zelf. Maar ze kunnen ook vanuit de samenleving komen. Kijk op 'Doe mee' voor de mogelijkheden om zelf een onderwerp te bespreken met de raad.

De raadsvergadering bestaat vooral uit hamerstukken. Alleen als er moties of amendementen zijn vindt daar nog debat over plaats. Vast agendapunt is Vragen en Mededelingen, waarin raadsleden laagdrempelig vragen kunnen stellen aan het college over andere onderwerpen dan wat op de agenda staat. Ook het college kan op een eenvoudige manier korte mededelingen doen. Je bent van harte welkom bij alle openbare Tafels en de Raadsvergadering.

In het bovenstaande video wordt in het kort uitgelegd hoe de gemeenteraad werkt. Klik hier om de video te starten

Naar het overzicht