Financiën

Het hele jaar door geeft het college van burgemeester en wethouders op verschillende momenten inzicht in de (financiële situatie) van de gemeente.

De Kadernota is één van de vier financiële hulpmiddelen voor beleid van de raad. Ook staat hierin wat de kaders voor de begroting zijn. Dit document is de voorbereiding op de Begroting 2020

Bekijk de Kadernota

Ermelo heeft de juiste koers gevonden. Er is meer grip op de uitgaven en inkomsten en meer focus op wat belangrijk en goed is voor Ermelo. Begin vorig jaar stond de raad nog voor het dilemma: of heel rap ambities bijstellen of de komende jaren belastingen verhogen. Er moest iets gebeuren. De raad koos voor ’t laatste en dat heeft goed uitgepakt. Wethouder Vogelsang van Financiën “We konden daardoor nu repareren en schade inhalen, maar ook sparen voor later. Door oplopende tekorten moest Ermelo steeds een beroep doen op de algemene reserve. Nu kunnen we die buffer juist aanvullen.”

Rond de jaarwisseling voert het college een financiële stresstest uit. Deze test toont aan hoe Ermelo er financieel op langere termijn voor staat. Bij deze test wil zij de scenario’s presenteren om ook op langere termijn een gezonde financiële gemeente te blijven. De raad kan dan strategische keuzes maken, zoals bijstellen van het ambitieniveau, al dan niet aanpassing van het voorzieningenniveau in Ermelo dan wel verhoging van de lokale lastendruk.

In de infographic (pdf, 4 MB) is te zien hoe de begroting is opgebouwd.

Bekijk de programmabegroting

De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. Hierin leggen burgemeester en wethouders uitleg af over het gevoerde beleid en nieuwe ontwikkelingen. Ook staan hierin mogelijke risico's. Met deze informatie sturen zij in de tussentijd bij.
De bestuursrapportage kent een beleidsmatig en een financieel deel.

Bekijk de bestuursrapportage

Met de jaarstukken legt het college uitleg over de in een kalenderjaar gerealiseerde inkomsten, uitgaven en activiteiten.

Bekijk de jaarstukken