Financiën

Het hele jaar door geeft het college van burgemeester en wethouders op verschillende momenten inzicht in de (financiële situatie) van de gemeente.

De Kadernota is één van de vier financiële hulpmiddelen voor beleid van de raad. Ook staat hierin wat de kaders voor de begroting zijn. Dit document is de voorbereiding op de Begroting.

Bekijk de Kadernota

In de Meerjarenbegroting 2024-2027 is te zien wat de gemeente in 2024 wil gaan doen en wat dit gaat kosten. De begroting is door de burgemeester en wethouders aangeboden aan de gemeenteraad. De raad zal de begroting na 4 oktober behandelen en vaststellen.

In de infographic (pdf, 7 MB) is te zien hoe de begroting is opgebouwd. 

Wilt u meer weten over de begroting en de besluiten? Bekijk ook de programmabegroting

De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. Hierin geven burgemeester en wethouders uitleg over de voortgang van de uitvoering van de begroting. Ook staan hierin mogelijke risico's. Met deze informatie sturen zij in de tussentijd bij.
De bestuursrapportage kent een beleidsmatig en een financieel deel.

Bekijk de bestuursrapportage

In de jaarstukken van de gemeente legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over welke resultaten ze heeft bereikt en over de inkomsten en uitgaven.

Bekijk de jaarstukken