Incidentele festiviteit

  • Een incidentele festiviteit is bijvoorbeeld een optreden met live muziek bij een sport(vereniging), horeca(bedrijf), een jubileum vieren, een personeels- of straatfeest houden.
  • U mag de licht- en geluidnormen elk jaar maximaal 6 keer overschrijden.
  • U dient hiervan een melding te maken. De melding is gratis en doet u online.
  • Melden doet u tenminste 2 weken van tevoren.
Online melding doorgeven