Bingo, loterij of prijsvraag organiseren

 • Een loterij, prijsvraag of bingo is een kansspel.
 • Een kansspel heeft de volgende kenmerken:
  • De speler kan een prijs winnen.
  • De speler heeft geen beslissende invloed op de uitslag.
  • De opbrengst van het kansspel gaat naar een goed doel van algemeen belang.
  • Bijvoorbeeld een nieuw clubhuis, instrumenten voor de muziekvereniging of renovatie van de kerk.
  • Als u een kansspel wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig van de gemeente of de Kansspelautoriteit.
  • U kunt de vergunning direct online aanvragen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.
Inloggen met DigiD Online kansspel vergunning aanvragen

U mag een bingo, buiten besloten kring, organiseren als:

 • De organisator een Nederlandse vereniging is die minstens drie jaar bestaat.
 • De bingo (minstens) 14 dagen van tevoren is gemeld bij de gemeente, inclusief tijdstip en locatie. 
 • De organiserende vereniging in haar statuten een duidelijk omschreven doel heeft (dat doel mag niet zijn het organiseren van kansspelen).
 • De bingo wordt georganiseerd voor een van tevoren bekendgemaakt goed doel.
 • De waarde van de prijzen per spelronde maximaal € 400 is.
 • De waarde van de prijzen per bijeenkomst maximaal € 1.550 is.

U mag een loterij organiseren als:

 • Minimaal 40% van de opbrengst naar het goede doel gaat.
 • Maximaal 60% van de opbrengst gebruikt om het prijzenpakket en de kosten te betalen.
 • Er gedurende de looptijd van de vergunning maximaal 13 trekkingen worden verricht. Bij elke trekking mogen wel meer prijzen worden verloot.
 • Uiterlijk 3 maanden na de (laatste) trekking is er een financiële verantwoording ingediend bij de gemeente of bij de Ksa, afhankelijk wie de vergunning verleende. Overlegd moet worden:
  - Het ingevulde en ondertekende formulier ‘Rekening en verantwoording'.
  - Een beoordelingsverklaring van de accountant over het ingevulde formulier.
  - Het proces-verbaal van de trekking(en) van de notaris.
  - De bewijsstukken van de besteding van de netto-opbrengst van de loterij. Dit kan zijn een kopie van een bankafschrift, een rekeningoverzicht en/of factuur van de betalingen voor het in de vergunning opgenomen doel.

U mag een prijsvraag organiseren als:

 • De deelnemer er iets voor moet doen, zoals:
  • Een slagzin maken. 
  • Een verhaal schrijven.
  • Of een foto maken.
 • Een jury bepaalt wie de prijzen wint.

 • U mag een kansspel ter promotie organiseren als u daar uitsluitend reclame mee wilt maken.
 • Bijvoorbeeld voor een product, dienst of organisatie.
 • U moet zich daarbij wel houden aan de regels die in de Gedragscode promotionele kansspelen staan.
 • Deze gedragscode vindt u op de website van de Kansspelautoriteit.
 • Voor het organiseren van een bingo of kansspel ter promotie, is een melding voldoende.

 • Is het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag minder dan € 4.500?  
 • Dan vraagt u de vergunning aan bij de gemeente.
 • Doe dit minimaal 4 weken van tevoren.
 • U kunt de vergunning direct online aanvragen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Direct online aanvragen

Aanvraagformulier loterijvergunning (pdf, 79 KB)

Geef bij uw aanvraag het volgende aan: 

 • De opzet van het kansspel.
 • De dag en tijdstip waarop u het kansspel organiseert.
 • De totale waarde van de prijzen.
 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel (van uw bedrijf of vereniging).
 • Kopie statuten van de vereniging.

Let op:  Als u een prijsvraag organiseert en het prijzenpakket is minder dan € 2.300 hoeft u de vergunning niet aan te vragen.

 • ls het prijzenpakket van de loterij of prijsvraag meer dan € 4.500?
 • Dan vraagt u de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit.

Als u een loterij, prijsvraag, bingo of ander kansspel organiseert, moet u kansspelbelasting betalen. Dit kan zelfs als u geen vergunning nodig hebt.