Stembureaulid worden

  • Voor deze dag zijn stembureauleden nodig.
  • Heeft u belangstelling om mee te helpen? Meld u dan aan via onderstaande knop.
Ik meld mij aan als stembureaulid

Taken van een stembureaulid

  • Een stembureaulid zorgt ervoor dat de kiezers hun stem kunnen uitbrengen.
  • Een stembureaulid zorgt voor een goede gang van zaken op het stembureau, zoals het controleren van stempassen en volmachten.
  • Na het sluiten van het stembureau worden de stemmen geteld door stembureauleden.