Woningbouwopgave Ermelo

In Ermelo proberen we een voorraad woningen te hebben die goed past bij de wensen, inkomens, leeftijd en gezinsgrootte van onze inwoners. We willen daarom binnen ieder project voldoende betaalbare woningen bouwen. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeenteraad de verordening en beleidsnotitie sociale woningbouw 2022 vastgesteld.

Landelijke woonopgave

In de Nationale Woon- en Bouwagenda staat de landelijke aanpak van woningbouw beschreven. Het doel daarvan is het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland. Dat doet het Rijk samen met belangrijke partners zoals gemeenten, woningcorporaties en marktparktijen. Tot en met 2030 is de landelijke doelstelling het bouwen van 900.000 woningen.

Regionale woondeal

Het doel is om in de regio Noord-Veluwe 12.700 woningen te bouwen tot en met 2030. Dat is afgesproken in de regionale woondeal die in 2023 met de woningcorporaties en  regiogemeenten is  opgesteld en ondertekend. In de woondeal staat dat in Ermelo 1.508 woningen worden gebouwd tot en met 2030. In 2023 en 2024 werken we de woondeal verder uit. Zo maken we bijvoorbeeld afspraken over flexwoningen. En is er aandacht voor wonen en zorg.

Woningbouwopgave Ermelo

De gemeente Ermelo heeft in de Woondeal het doel opgenomen om 1.508 woningen te bouwen in de periode van 2022 tot en met 2030. Dit is in lijn met de wens die uit het Woningmarktonderzoek Noord-Veluwe en Zeewolde komt. Vijf grote woningbouwprojecten voorzien voor een belangrijk deel in het invullen van deze wens:

Waar Aantal woningen
Veldwijk 360
Horsterhoeve 267
Cluster Horst 234 (waarvan 150 opgeleverd)
Hooge Riet (incl Chevallierlaan) 116 (waarvan 112 opgeleverd)
Oranjepark 99 (waarvan 42 opgeleverd)
Totaal 1.074

*Het project Veldwijk wordt in delen ontwikkeld binnen verschillende deelgebieden. Mogelijk vindt er na 2030 ook nog woningbouw plaats en valt het totaal hoger uit dan 360 woningen. Een schatting van de totaalaantallen is te vinden in het Masterplan.

Daarnaast worden in andere, kleinere projecten nog minstens 400 woningen gebouwd tot en met 2030. Hier vallen ook de projecten onder die via het beleid afweging woningbouwplannen worden behandeld. Op de kaart Woningbouwprojecten staan alle woningbouwplannen tot en met 2030 in Ermelo.

Alle woningbouwplannen tot en met 2030